De HALT-4 -studie meet  de prevalentie van infectieziekten en gebruik van antimicrobiële middelen in Europese verpleeghuizen.
Deze studie start in 2023 voor de vierde keer. HALT staat voor Healthcare Associated infections in Long-Term care facilities. 

Deelname HALT-4

Doet uw instelling mee? Dan wordt (per afdeling) op 1 dag in de periode van april-juni en/of september-november gekeken hoeveel bewoners in een infectie hebben en hoeveel bewoners antimicrobiële middelen gebruiken. Een uitgebreide studiebeschrijving is te vinden in het protocol preventiemelding. 

HALT-4 geeft inzicht

Deelname geeft uw instelling inzicht in het vóórkomen van infecties en vergelijkt het gebruik van antimicrobiële middelen met andere instellingen in Nederland én Europa.

U ontvangt een terugrapportage met de gegevens van uw eigen instelling en eventueel andere huizen van uw zorgorganisatie in vergelijking met de landelijke gegevens. Dit  helpt u bij bepalen van het infectiepreventiebeleid. Deze studiegegevens maken het mogelijk om de trends in de Nederlandse - en Europese – zorginstellingen te volgen. 

HALT-4 helpt de Nederlandse verpleeghuiszorg op de kaart zetten in Europa. Wilt u deelnemen of meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op via sniv@rivm.nl.

Rapporten ECDC

In deze rapporten vindt u de resultaten:

  • ECDC SURVEILLANCE REPORT - Point prevalence survey of health-care associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities, 2016-2017 (europa.eu)
  • ECDC SURVEILLANCE REPORT - Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities - April–May 2013
  • ECDC SURVEILLANCE REPORT  - Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities - May–September 2010