Verdiepende UWI-module: 

Het SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen netwerk start met ingang van januari 2020 met een verdiepende urineweginfectiemodule. Doel van deze verdiepende module is inzicht krijgen in de prevalentie van asymptomatische bacteriurie en urineweginfecties bij verpleeghuis cliënten conform de urineweginfectie definities uit de nieuwe richtlijn van VerensoVereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters.

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende infecties in verpleeghuizen (refentiecijfers). In het najaar 2018 heeft VerensoVereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters een nieuwe richtlijn urineweginfectie gepubliceerd met daarin een aantal belangrijke veranderingen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Aspecifieke klachten en symptomen maar ook veranderingen in de hoeveelheid urineproductie of het aspect van urine worden niet meer toegeschreven aan een urineweginfectie. In het verleden werd bacteriurie gezien als een belangrijke risico voor (ascenderende) urineweginfectie; tegenwoordig word een bacteriurie bij ouderen meer beschouwd als een onschuldig fenomeen. In Nederland zijn echter geen cijfers bekend over het voorkomen van asymptomatische bacteriurie bij ouderen en het beloop daarvan.

De verdiepende module houdt in dat u op 3 tijdstippen een vragenlijst invult omtrent UWI of verdenking UWI.  Daarnaast vragen wij u een dipstick onderzoek te doen bij alle bewoners.. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zorgt voor het aanschaffen van de benodigde materialen en het verwerken van de ingevulde formulieren. U kunt zich vanaf nu aanmelden (link aanmeldformulier).

Indien u geïnteresseerd bent voor verdiepende surveillance en meer informatie wenst, kunt u met ons contact opgenemen via sniv@rivm.nl of 030-274 3561 (Kati Halonen).