Verdiepende UWI-module: 

Het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) netwerk start met ingang van 2020 met een verdiepende urineweginfectiemodule (de UWI-module). Doel van deze verdiepende module is inzicht krijgen in de prevalentie van asymptomatische bacteriurie en urineweginfecties bij verpleeghuis cliënten conform de urineweginfectie definities uit de nieuwe richtlijn van Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters).

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende infecties in verpleeghuizen (refentiecijfers). In het najaar 2018 heeft Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters) een nieuwe richtlijn urineweginfectie gepubliceerd met daarin een aantal belangrijke veranderingen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Aspecifieke klachten en symptomen maar ook veranderingen in de hoeveelheid urineproductie of het aspect van urine worden niet meer toegeschreven aan een urineweginfectie. In het verleden werd bacteriurie gezien als een belangrijke risico voor (ascenderende) urineweginfectie; tegenwoordig word een bacteriurie bij ouderen meer beschouwd als een onschuldig fenomeen. In Nederland zijn echter geen cijfers bekend over het voorkomen van asymptomatische bacteriurie bij ouderen en het beloop daarvan.

Achtergrond UWI-studie

We weten dat veel ouderen een bacteriurie hebben. Het is alleen niet bekend hoe vaak dit precies voorkomt in Nederland. Ook over het beloop van asymptomatische bacteriurie is weinig bekend. We denken dat dit een onschuldig verschijnsel is, dat mogelijk zelfs bescherming biedt tegen een urineweginfectie. Dit onderzoek moet zorgen voor meer duidelijkheid over asymptomatische bacteriurie. Vooral over hoe vaak dit voorkomt in Nederland en wat het beloop hiervan is.

De verdiepende module houdt in dat er eenmalig urine van minimaal 30 bewoners afgenomen wordt. Dit kan eventueel ook via incontinentiemateriaal. Een medewerker van het RIVM voert een dipstick onderzoek uit. Het verpleeghuis hoeft dus zelf geen urinetest uit te voeren en geen gegevens te registreren.De verzorging en de arts beantwoorden 3 keer (dag 1, dag 14 en dag 28)  een vragenlijst over de bewoners die positief zijn en een selecte controlegroep. De bewoner of zijn vertegenwoordiger moet hiervoor wel toestemming geven.  U kunt zich nog aanmelden.

Indien u geïnteresseerd bent voor verdiepende surveillance en meer informatie wenst, kunt u met ons contact opgenemen via sniv@rivm.nl.