In het najaar van 2022 ontvangen mensen van 66 tot en met 69 jaar (geboren vanaf 01-01-1953 tot en met 31-12-1956) een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik.  Valt u buiten deze groep en wilt u zich toch laten vaccineren, overleg dan met uw huisarts of dat mogelijk is. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Of deze kosten worden vergoed kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Op de pagina Vaccinaties op maat  vindt u een overzicht van vaccinaties die buiten een programma om of maar voor een beperkte groep, beschikbaar zijn.

Bij pneumokokkenvaccinatie buiten het programma zijn drie groepen te onderscheiden, patiënten jonger dan 60 jaar, patiënten van 60 tot en met 65 jaar die in 2020 - 2022 nog niet uitgenodigd worden en patiënten van 80 jaar en ouder.

Bent u jonger dan 60 jaar?

De Gezondheidsraad heeft in 2018 geadviseerd om alle mensen van 60 tot en met 79 jaar in de aankomende jaren te beschermen tegen pneumokokken. Als u jonger bent dan 60 jaar valt u dus niet in deze doelgroep. U kunt met uw huisarts bespreken of vaccinatie toch mogelijk is. U moet de vaccinatie dan zelf betalen. Het vaccin is buiten het programma om beperkt beschikbaar.  

Bent u tussen de 60 en 65 jaar?

Dan valt u in de doelgroep die door de Gezondheidsraad in 2018 en 2020 is aangewezen als doelgroep voor een pneumokokkenprik. Dit jaar bent u nog niet aan de beurt. In 2023 komen er weer nieuwe  vaccins beschikbaar. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist aan wie de vaccins dan het beste kunnen worden aangeboden. De Gezondheidsraad zal hierover nog adviseren.

Bent u ouder dan 79 jaar?

Op oudere leeftijd vermindert de werking van het afweersysteem. En dat betekent ook dat de vaccins minder goed werken. Daardoor geeft vaccinatie bij mensen boven de 80 jaar maar weinig bescherming. Mensen van 80 jaar en ouder worden daarom niet uitgenodigd voor de pneumokokkenprik.