In het najaar van 2023 ontvangen mensen van 63 tot en met 66 jaar (geboren vanaf 01-01-1957 tot en met 31-12-1960) een uitnodiging van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Valt u buiten deze groep en wilt u zich toch laten vaccineren? Overleg dan met uw huisarts of dat mogelijk is. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Of deze kosten worden vergoed kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Op de pagina Vaccinaties op maat  vindt u een overzicht van vaccinaties die buiten een door de overheid betaald vaccinatieprogramma om of maar voor een beperkte groep, beschikbaar zijn.

Bij pneumokokkenvaccinatie buiten het programma zijn de volgende drie groepen te onderscheiden. 

Bent u jonger dan 60 jaar?

De Gezondheidsraad heeft in 2018 geadviseerd om alle mensen van 60 tot en met 79 jaar in de aankomende jaren te beschermen tegen pneumokokken. Als u jonger bent dan 60 jaar valt u dus niet in deze doelgroep. U kunt met uw huisarts bespreken of vaccinatie toch mogelijk is. U moet de vaccinatie dan zelf betalen. Het vaccin is buiten het programma om beperkt beschikbaar.  

Bent u tussen de 60 en 62 jaar?

Dan valt u in de doelgroep die door de Gezondheidsraad in 2018 en 2020 is aangewezen als doelgroep voor een pneumokokkenprik. Dit jaar bent u nog niet aan de beurt. U krijgt in 2024 een uitnodiging van uw huisarts.   

Bent u 80 jaar of ouder?

De Gezondheidsraad heeft in 2018 geadviseerd om alle mensen van 60 tot en met 79 jaar in de aankomende jaren te beschermen tegen pneumokokken. Als u ouder bent dan 79 jaar valt u dus niet in deze doelgroep. Er is onvoldoende bewijs dat het pneumokokkenvaccin bij mensen boven de 80 jaar voldoende werkt. Daarom wordt deze leeftijdsgroep niet uitgenodigd voor de pneumokokkenprik binnen het programma.

U kunt met uw huisarts bespreken of vaccinatie toch mogelijk is. U moet de vaccinatie dan zelf betalen. Het vaccin is buiten het programma om beperkt beschikbaar.