Vaccinaties (inentingen) beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. Wat maakt dat mensen meedoen aan een vaccinatieprogramma of juist niet? En hoe willen ze geïnformeerd worden? Om hier beter zicht op te krijgen start het RIVM een nieuw onderzoeksprogramma met de naam SocioVax: sociaalwetenschappelijk onderzoek naar vaccineren. SocioVax richt zich met name op het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) voor kinderen en adolescenten tot 18 jaar.

Waarom dit onderzoeksprogramma?

De vaccinatiegraad in Nederland is hoog. Toch bereikt het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) niet iedereen in Nederland even goed. SocioVax moet inzichten en concrete aanknopingspunten opleveren om de communicatie en de vaccinatiediensten van het RVP beter te laten aansluiten bij alle mensen in Nederland, rekening houdend met al hun verschillende achtergronden en behoeften. Op die manier kan iedereen een goede afweging maken om zichzelf of hun kinderen te laten vaccineren. 
Daarnaast is het belangrijk dat vaccineren zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen. 

Wat is het doel van SocioVax?

De volgende drie doelen staan centraal in het SocioVax onderzoeksprogramma: 

1.    Begrijpen waarom mensen zich wel of niet laten vaccineren

Sociovax doet onderzoek naar vaccinatiedeelname aan de hand van verschillende factoren. Zoals  sociaal-demografische, sociaalpsychologische en contextuele factoren. We kijken hierbij ook naar verschillen tussen mensen in vaccinatiedeelname en veranderingen in vaccinatiedeelname in de loop van de tijd. 

2.    Weten wat werkt

Sociovax wil inzicht krijgen in hoe we mensen beter kunnen informeren over vaccineren en kunnen ondersteunen bij het maken van vaccinatiekeuzes. Daarnaast moet het beter inzicht geven in hoe vaccineren zo toegankelijk mogelijk gemaakt kan worden. Hierbij is nadrukkelijke aandacht voor groepen die beperkt worden bereikt met de huidige communicatie- en vaccinatieaanpak.

3.    Kennis delen

Sociovax gaat de opgedane kennis delen met professionals en beleidsmakers die zich bezighouden met communicatie over vaccinaties, ondersteuning bij vaccinatiekeuzes en het toegankelijk maken/houden van vaccinatiediensten. 

Start programma SocioVax

Het SociaVax programma start in 2023 en zit nu in de opstartfase. De eerste stap is een oriënterend, kwalitatief onderzoek. Hiervoor houden we gesprekken met JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-professionals uit het hele land over hun ervaringen met de uitvoering van het RVP. Er is vooral aandacht voor groepen die nu mogelijk beperkt bereikt worden. Daarnaast start begin 2023 literatuuronderzoek naar wat er bekend is over vaccinatiedeelname en goede communicatie- en vaccinatiediensten. In de loop van 2023 gaan aanvullende onderzoeksprojecten van start.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van het SocioVax onderzoeksprogramma of heeft u vragen? Neem dan contact op met de onderzoekers via sociovax@rivm.nl.