Datasets voor coloscopie en pathologie

Via datasets voor coloscopie en pathologie worden gegevens geregistreerd ten behoeve van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Technische datasets voor coloscopie en pathologie

De technische datasets voor coloscopie en pathologie geven inzicht in de gegevens die ten behoeve van het bevolkingsonderzoek geregistreerd moeten worden. Deze datasets zijn in nauw overleg met betrokken partijen in verschillende werkgroepen en de Programmacommissie tot stand gekomen op geleide van de indicatoren.

Voor de uitwisseling van deze gegevens met ScreenIT zijn elektronische berichten ontwikkeld. De technische datasets worden in ART-DECOR bij Nictiz beheerd en beschikbaar gesteld:

De beperktere dataset voor de intake is later opgesteld en op dit moment nog niet elektronisch gekoppeld met ScreenIT. Coloscopiecentra kunnen deze gegevens via internet registreren in ScreenIT. 

Wijzigingen datasets

Jaarlijkse wijzigingen en berichten met een handmatige of elektronische koppeling van de verslagen naar ScreenIT:

Voor het indienen van wijzigingsverzoeken voor dataset en elektronische berichten is een formulier ontwikkeld:

Governance dataset en berichten

Voor de continuïteit van het bevolkingsonderzoek is het van belang dat dataset en elektronische berichten zorgvuldig worden beheerd. Hiervoor is een governance dataset ingericht.

Ook biedt dit de mogelijkheid om afstemming te zoeken met partijen die datasets beheren die overlap vertonen met de dataset van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld de dataset van coloscopieën uit de reguliere zorg).

In de notitie Governance dataset en berichten staan de afspraken en werkwijze voor het beheer van de dataset en elektronische berichten van het bevolkingsonderzoek darmkanker beschreven. In deze notitie zijn ook afspraken gemaakt over de wijze waarop met wijzigingsverzoeken wordt omgegaan.

Registratie van coloscopieverslagen

De registratiehandleiding biedt extra toelichting op de minimale gegevensset die vastgelegd moet worden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu