Met een coloscopie kan een arts bijna alle darmafwijkingen opsporen. Voorbeelden van afwijkingen zijn poliepen, tumoren, ontstekingen en zweertjes. Met de coloscopie ontdekt de arts vaak de oorzaak van het bloed dat in uw ontlasting is gevonden.

Een groot voordeel van een inwendig kijkonderzoek is dat de arts direct ook kleine  behandelingen kan uitvoeren. 
De coloscopie geeft geen volledige zekerheid. Er is een kleine kans dat darmkanker of poliepen niet worden gevonden.
 

Voor de coloscopie: darmen leeg maken

Voordat u een coloscopie kunt ondergaan, moet uw darm helemaal schoon en leeg zijn. De arts kan dan meestal zonder problemen de binnenkant van uw darm goed onderzoeken.
Als voorbereiding op de coloscopie drinkt u thuis sterk laxerende vloeistof. Hierdoor wordt uw ontlasting heel dun en moet u vaak naar het toilet. U mag een aantal uren voor het onderzoek niets eten. 
 

Poliepen verwijderen of weefsel wegnemen

Als tijdens de coloscopie afwijkingen worden gezien, kan de arts vrijwel altijd direct kleine behandelingen doen. In uitzonderlijke gevallen kan een tweede coloscopie nodig zijn.

De meest voorkomende behandelingen zijn:

  • Een poliep verwijderen. 
  • Een stukje weefsel (biopt) uit de darmwand wegnemen. De arts kan stukjes weefsel wegnemen voor verder onderzoek.

Een laboratorium onderzoekt  het weefsel of de poliep. Er wordt gekeken of het om onrustige cellen of om darmkanker gaat. Ook kunnen ziektes zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere darmontstekingen vastgesteld worden. 
De ingrepen zijn vrijwel pijnloos.  Wel is er een kleine kans op complicaties. 
 

De kans op complicaties

Zoals bij elke medische behandeling kunnen bij een coloscopie complicaties voorkomen. 
De kans op een complicatie neemt toe als de arts tijdens het onderzoek een poliep of stukje weefsel weghaalt. In 2022 kwamen bij 36 op de 10.000 coloscopieën complicaties voor.

De meest voorkomende complicatie is een bloeding. De bloeding kan direct na het onderzoek optreden, maar ook in de eerste week na het onderzoek. De arts kan de bloeding vrijwel altijd stoppen tijdens dezelfde of een nieuwe coloscopie.

Een zeldzame, maar zeer ernstige complicatie is een darmperforatie. Dit is een gaatje of scheurtje in de wand van de darm. Ontlasting kan op dat moment in de buikholte terecht komen. Hierdoor kan een buikvliesontsteking ontstaan. Dit is een gevaarlijke situatie, waarbij vaak een spoedoperatie nodig is.

Er is een heel kleine kans op overlijden als gevolg van een coloscopie. De kans op een fatale complicatie wordt op basis van onderzoek geschat op 0,23 tot maximaal 0,91 per 10.000 deelnemers die een coloscopie ondergaan binnen het bevolkingsonderzoek .

De uitslag van de coloscopie

Direct na de coloscopie hoort u wat de arts heeft gezien. Als er poliepen zijn gevonden, dan zijn deze meestal verwijderd. Ook kan de arts stukjes weefsel hebben weggehaald. De verwijderde poliepen en stukjes weefsel worden onderzocht in het laboratorium. U krijgt de uitslag van dat onderzoek na ongeveer een week.

Er zijn vier verschillende uitslagen mogelijk: 


De arts vindt geen poliepen
U hoeft de komende tien jaar na het kijkonderzoek niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Dat komt omdat darmkanker heel langzaam ontstaat. Daarna krijgt u vanzelf weer een uitnodiging om mee te doen.

 


De arts vindt één of meer kleine poliep(en)
De arts verwijdert de poliep(en). De arts spreekt met u over het vervolg.
 

 


Poliepen

De arts vindt één of meer grote poliepen
De arts verwijdert de poliep(en). Het is belangrijk om te controleren of opnieuw poliepen in uw dikke darm groeien. De arts spreekt met u over het vervolg.

 


darmkanker

De arts heeft darmkanker gevonden
De arts bespreekt met u welke behandeling het beste voor u is.
 

 


 

Geen zekerheid

De coloscopie geeft geen volledige zekerheid. Er is een kans dat darmkanker of poliepen niet worden gevonden. Bijvoorbeeld als de darm niet goed schoon is. Neem in geval van klachten die kunnen wijzen op darmkanker contact op met uw huisarts.
 

Wat is de kans op deze uitslagen? 

Als 100 mensen een vervolgonderzoek ondergaan, worden bij 28 van hen geen poliepen gevonden. 40 van de 100 mensen hebben één kleine poliep, 27 van de 100 mensen hebben één of meer grote poliepen. Bij 5 mensen wordt darmkanker gevonden.
 

Klachten na coloscopie

Na de coloscopie hebben veel mensen een tijdje klachten, zoals buikpijn, darmkrampen, een opgeblazen gevoel en winderigheid. Ook kunt u wat slijm en vocht verliezen via uw anus. 
Als uw arts een poliep of een stukje weefsel heeft weggehaald, kunt u wat bloed verliezen via de anus. Dit is normaal en stopt meestal een paar dagen na het onderzoek.
Duurt het bloedverlies langer of worden de bloedingen heviger? Neem dan contact op met  het coloscopiecentrum. 
Worden de klachten erger, of krijgt u koorts? Neem dan direct contact op met de dienstdoende maag-darm-leverarts (via de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in uw buurt).

Veelgestelde vragen over het vervolgonderzoek

Pijnbeleving is voor iedereen anders. Het inbrengen van de endoscoop ervaren veel mensen als vervelend. Als u last hebt van aambeien of kloofjes rond de anus, kan dit extra pijnlijk zijn. Het opschuiven van de endoscoop door de dikke darm kan vooral bij de bochten pijnlijk zijn. Door het onderzoek kunnen ook buikkrampen ontstaan. 
Tijdens het intakegesprek komt pijnbeleving ter sprake. U kunt aangeven of u wel of niet een roesje wilt. Een roesje zorgt ervoor dat u de behandeling minder bewust meemaakt en meestal minder pijn ervaart.
 

Nee. De test is een momentopname. De uitslag betekent dus niet dat u  nooit darmkanker kunt krijgen. De ziekte kan op elk moment ontstaan. Om die reden wordt het bevolkingsonderzoek eens in de twee jaar herhaald en is het belangrijk dat u elke keer meedoet.

Daarnaast is er een kleine kans dat u wel darmkanker heeft terwijl dat niet uit de test blijkt. Daarom is het erg belangrijk dat u naar uw huisarts gaat als u klachten heeft, ook als u net heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek.

Als uit de uitslag blijkt dat er een vervolgonderzoek nodig is, plannen we direct een afspraak in voor een intakegesprek. Hierbij proberen we de wachttijd zo kort mogelijk te houden, zodat de periode van onzekerheid beperkt blijft. 
In sommige delen van ons land zijn er  soms (tijdelijk) te weinig artsen die dit vervolgonderzoek kunnen doen. Om het vervolgonderzoek dan toch snel te kunnen doen, maken we een afspraak in een coloscopiecentrum dat wat verder weg ligt. Als u liever dichterbij of in uw eigen ziekenhuis een afspraak wilt, dan kan dat. Het kan dan alleen zijn dat u wat langer moet wachten.
 

Als bij het kijkonderzoek in het ziekenhuis afwijkingen worden gevonden, is meestal een behandeling nodig. Vaak gaat het hierbij om het weghalen van poliepen of wat weefsel. 
De meest voorkomende complicatie (onbedoeld gevolg) is een bloeding. Een zeldzame en zeer ernstige complicatie is een gaatje in de darmwand. Er is een heel kleine kans op overlijden als gevolg van een coloscopie. Hoe groot deze kans is, is nog niet goed bekend. Deze kans zal waarschijnlijk liggen tussen 1 op de 40.000 en 1 op de 10.000. Dit hangt bijvoorbeeld af  van de  ernst van de eventuele afwijkingen en de gezondheid van de patiënt. 
 

Als u darmkanker heeft, kunt u behandeld worden. Welke behandeling het meest geschikt is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, zoals het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Uw arts kan u daar verder over informeren.