Coloscopiecentra

In het bevolkingsonderzoek darmkanker worden deelnemers bij een ongunstige uitslag van de FIT-test doorverwezen naar een coloscopiecentrum voor verdere diagnostiek. Coloscopiecentra voeren de intake en de coloscopie uit en coördineren de diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling.

Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de intake, het uitvoeren van de coloscopie en de coördinatie van diagnostiek, surveillance en overdracht naar behandeling. Tevens geven zij (elektronisch) aan de screeningsorganisaties door wanneer zij hoeveel intakegesprekken kunnen voeren waarbij ze rekening houden met hun coloscopiecapaciteit en de afgesproken doorlooptijden.

De coloscopiecentra zijn opdrachtgever voor de pathologielaboratoria en de radiologie. De verhouding tot de laboratoria kan verschillen. De coloscopiecentra hebben overeenkomsten afgesloten met pathologielaboratoria, radiologie-afdelingen en zorgverzekeraars. Ten behoeve van de samenwerking hebben de coloscopiecentra een overeenkomst met de screeningsorganisatie. De screeningsorganisatie sluit met elke endoscopist een kwaliteitsovereenkomst af, als onderdeel van de overeenkomst met het coloscopiecentrum. 

Kwaliteitseisen coloscopie

Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor coloscopiecentra en endoscopisten opgesteld. De eisen worden beschreven in het Protocol toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten. De kwaliteitseisen zijn van toepassing op de toelating en de auditing. In het protocol is ook beschreven hoe de procedures voor toelating en auditing verlopen. Het protocol is in juni 2012 gepubliceerd. In november 2012 is versie 2.0 verschenen. Vanaf mei 2013 is versie 2.1 van dit protocol beschikbaar. U kunt voor in het protocol vinden welke aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn gedaan. De brochure met de samenvatting van de eisen en het protocol in het Engels zijn niet aangepast.

selectie en kwaliteitsborging coloscopie

Toelating

Alleen centra en endoscopisten die voldoen aan alle landelijke toelatingseisen, kunnen coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek uitvoeren. Na toetsing door een regionaal coördinerende MDL-functionaris wordt een overeenkomst gesloten tussen het coloscopiecentrum en de regionale screeningsorganisatie. Dat gebeurt op basis van een landelijke modelovereenkomst.

Individuele endoscopisten worden afzonderlijk getoetst. Na een succesvol doorlopen toelating wordt met elke endoscopist een kwaliteitsovereenkomst opgesteld, als onderdeel van de overeenkomst met het coloscopiecentrum. Net als bij overige coloscopieën is voor de financiering een contract nodig met de zorgverzekeraar.

Referentiefunctie: regionaal coördinerende MDL-functionaris (RCMDL)

De referentiefunctie is verantwoordelijk voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van de coloscopie en coördinatie van de diagnostiek. De functie wordt ingevuld door een regionaal coördinerende MDL-functionaris (RCMDL). De RCMDL werkt in opdracht van de screeningsorganisaties en heeft de volgende taken:

  • coloscopiecentra en endoscopisten toetsen op basis van landelijke kwaliteitseisen en adviseren over de toelating
  • toezien op de kwaliteit van coloscopie door middel van audits
  • bijdragen aan een hoge en uniforme kwaliteit van coloscopiecentra, onder andere door over de kwaliteit te rapporteren en te adviseren aan de screeningsorganisaties
  • intervalcarcinomen bespreken met de betreffende centra
  • bijdragen aan deskundigheidsbevordering
  • het RIVM-CvB adviseren over kwaliteitseisen en verbeteringen in het programma
  • eisen opstellen en toezien op de registratie van bevindingen volgens landelijke afspraken.

Deskundigheidsbevordering

E-learning

Onderdeel van de toelatingstoets voor endoscopisten is een online e-learningmodule. Deze e-learning bestaat uit tien onderdelen. Het gaat over de opzet en organisatie van het bevolkingsonderzoek, maar ook over vakinhoudelijk kennis zoals poliepectomie of sedatie. De e-learning is geaccrediteerd door de NVMDL. Voor meer informatie, zie de NVMDL.

Brochure Coloscopie

De belangrijkste informatie voor coloscopiecentra is gebundeld in de brochure 'Bevolkingsonderzoek darmkanker - Informatie voor coloscopiecentra'.

Werkwijzer intake

In aanvulling op het protocol is een werkwijzer voor de intake opgesteld, die coloscopiecentra een handvat geeft voor de inrichting van de intake voorafgaand aan de coloscopie. In de werkwijzer wordt ingegaan op de aspecten die altijd tijdens een reguliere intake voor de coloscopie aan de orde komen. Daarnaast is een aantal aspecten beschreven die specifiek zijn voor een intake na deelname aan het bevolkingsonderzoek.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu