Griep

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). In het dagelijks spraakgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden 'griep' genoemd. Deze informatie gaat uitsluitend over de echte griep (veroorzaakt door het influenzavirus).

 

Er is een griepepidemie in Nederland. In week 7 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 142 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de tiende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000. Daarnaast werd in de keel- en neusmonsters van patiënten met IAZ influenzavirus aangetoond. Het aantal nieuwe gevallen van IAZ die de huisartsen per week ziet is het hoogst onder jonge kinderen (0-4 jaar). Opvallend is het hoge percentage infecties met influenzavirus type B (Yamagata-lijn).

Voor meer informatie zie Actuele stand van zaken griep

Wat is griep?

Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. Omdat er verschillende soorten griepvirussen zijn die steeds veranderen, kan iemand telkens opnieuw griep krijgen. Er zijn twee typen influenzavirussen die de meeste griep bij mensen veroorzaken: influenzavirus type A en B. De type-A-virussen zijn weer verder onder te verdelen in subtypen, zoals A(H1N1) en A(H3N2). De influenza-B-virussen worden onderverdeeld in lijnen, namelijk de Yamagata-lijn en de Victoria-lijn.

Ziekteverschijnselen

Griep is een ziekte waarbij het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken is. Het begint vaak zeer plotseling met:

  • koude rillingen
  • hoofdpijn
  • heftige spierpijn en vermoeidheid
  • keelpijn en droge hoest
  • (hoge)koorts

De koorts kan binnen 12 uur oplopen tot 39°C of hoger en duurt meestal 3 tot 5 dagen. De veroorzaker van griep is een influenzavirus. Dit virus kan ontstekingen geven in het slijmvlies van de neus-, keel- of bijholten, maar ook van de luchtpijp of de longen. Volledig herstel duurt 1 tot 3 weken. Meestal is griep onschuldig de meeste mensen genezen zonder medische behandeling. Maar sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen. Dit geldt voor ouderen en mensen met een chronische ziekte. Mensen die al hart- en longklachten hebben kunnen door de griep daar meer last van krijgen.

Besmetting en preventie

De griep en verkoudheidsvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van de deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden. Goede hygiëne kan verspreiding en besmetting beperken.

Tegen griep kun je worden ingeënt (de griepprik). De griepprik wordt gratis aangeboden aan kinderen, aan volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep en aan alle mensen ouder dan 60 jaar.

Meer informatie over de griepprik.

Hoe vaak komt griep voor in Nederland?

In het ene griepseizoen komt er meer griep voor dan in het andere griepseizoen. In het seizoen 2013/2014 kwam er weinig griep voor. In de piekweek hadden dat seizoen 86 mensen griepachtige klachten per 100.000 inwoners. De griepepidemie in seizoen 2014/2015 was de langste in de afgelopen 40 jaar en duurde in totaal 21 weken. De griepepidemie van 2015/2016 duurde 11 weken en de griepepidemie van 2016/2017 duurde 15 weken. Sinds 11 december 2017 is er een griepepidemie in Nederland.In de week van 12 tot en met 18 februari 2018 (week 7) werden 142 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit is voor de tiende achtereenvolgende week in dit seizoen boven de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiënten. 

In het ene griepseizoen komt er meer griep voor dan in het andere griepseizoen. In het seizoen 2013/2014 kwam er weinig griep voor. In de piekweek hadden dat seizoen 86 mensen griepachtige klachten per 100.000 inwoners. De griepepidemie in seizoen 2014/2015 was de langste in de afgelopen 40 jaar en duurde in totaal 21 weken. De griepepidemie van 2015/2016 duurde 11 weken en de griepepidemie van 2016/2017 duurde 15 weken. Sinds 11 december 2017 is er een griepepidemie in Nederland. In de week van 12 tot en met 18 februari 2018 (week 7) werden 142 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit is voor de tiende achtereenvolgende week in dit seizoen boven de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiƫnten.


Bron: Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. 

Zie voor meer informatie en bronvermelding de LCI-richtlijn Influenza.

Home / Onderwerpen / G / Griep

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu