Op deze pagina vindt u informatie over de griepprik en COVID-19. Komt u ook in aanmerking voor de pneumokokkenprik? Op deze pagina leest u informatie over die vaccinatie en COVID-19.

Coronavaccinatie en griepprik vallen samen

Dit najaar mag iedereen vanaf 12 jaar een extra coronavaccinatie halen. Kwetsbare groepen en ouderen worden eerst uitgenodigd. Dit is dezelfde doelgroep als de doelgroep van de griepprik. Daardoor krijgen deze mensen kort op elkaar of tegelijkertijd de uitnodigingen voor de griepprik en de coronavaccinatie. 

De coronavaccinatie haalt u bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De griepprik haalt u bij de huisarts. Voor de duidelijkheid ontvangt u daarom verschillende uitnodigingen. 

Het is veilig om de twee vaccinaties op dezelfde dag of kort na elkaar te krijgen.

Veilig halen van de griepprik bij uw huisarts

De huisartsenpraktijk zorgt ervoor dat iedereen veilig de griepprik kan halen tijdens het vaccinatiespreekuur. Soms betekent dit dat uw huisarts ervoor kiest het vaccinatiespreekuur niet in de eigen praktijk te houden. Eventuele extra informatie staat in de uitnodiging.

Bij klachten: blijf thuis en laat u testen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (COVID-19), zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid, plotseling niet meer ruiken of proeven, verhoging of koorts? Doe dan een zelftest of laat u testen. Ondertussen kunt u niet naar het vaccinatiespreekuur komen. Maak in dat geval een andere afspraak met uw huisartsenpraktijk. Bij het vaccinatiespreekuur wordt vooraf nogmaals gevraagd of u deze klachten heeft.

Het zijn twee verschillende vaccinaties. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zet de coronavaccinatie en de huisarts de griepprik.

De griepprik wordt al jaren gegeven door de huisarts. De huisarts treft hiervoor in het voorjaar al de voorbereidingen. Hij bepaalt bijvoorbeeld dan de datum en de locatie van de griepprik. Wanneer de coronavaccinatie weer gegeven gaat worden hangt af van het advies van het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)-V en besluit van de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). Tussen het besluit dat er vaccinatie aangeboden moet worden en het daadwerkelijk zetten van de prik zit maar een korte periode. Het was op korte termijn niet mogelijk om de locatie van de griepprik aan te passen. 
Daarnaast hebben huisartsen aangeven liever niet de COVID-19 vaccinatie te zetten. Het vaccin moet zeer koud bewaard worden en mensen moeten 15 minuten na vaccinatie worden geobserveerd. Dit is niet goed te combineren met de griepprik. Meer informatie daarover leest u hier.

Nee, dat is niet nodig. U mag beide vaccinaties bijvoorbeeld tegelijkertijd of kort na elkaar krijgen.

Nee. Dit is veilig. Het kan geen kwaad om deze vaccinaties in korte tijd of gelijktijdig te krijgen. Ons afweersysteem kan op meerdere vaccins tegelijk reageren.