Op deze pagina vindt u informatie over de griepprik en het nieuwe coronavirus (COVID-19). De griepprik is de beste bescherming tegen de gevolgen van griep. Tijdens het vaccinatiespreekuur houden de huisartsenpraktijken rekening met de coronamaatregelen. U kunt de griepprik daardoor veilig halen.

Houd 1,5 meter afstand van anderen

De huisartsenpraktijk zorgt ervoor dat iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden tijdens het vaccinatiespreekuur. Soms betekent dit dat uw huisarts ervoor kiest het vaccinatiespreekuur niet in de eigen praktijk te houden, maar bijvoorbeeld in een sporthal. Alleen de zorgverlener die u de prik geeft, zal dichterbij komen. U staat zo veel mogelijk met de rug richting de zorgverlener. U kunt meehelpen:

  • Houd afstand van andere aanwezigen.
  • Kijk de zorgverlener niet aan als hij/zij u een prik geeft.
  • Zorg dat u uw arm makkelijk bloot kunt maken. Dan blijft het contact kort.

Bij klachten: blijf thuis en laat u testen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (COVID-19), zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid, plotseling niet meer ruiken of proeven, verhoging of koorts? Dan kunt u niet naar het vaccinatiespreekuur komen. Maak in dat geval een andere afspraak met uw huisartsenpraktijk. Bij het vaccinatiespreekuur wordt vooraf nogmaals gevraagd of u deze klachten heeft.

Extra beschermingsmaatregelen tijdens het vaccinatiespreekuur

Degene die u de prik geeft, draagt een chirurgisch mondneusmasker en desinfecteert regelmatig de handen. Sommige patiënten hebben chronische verkoudheidsklachten, zoals patiënten die hoesten als gevolg van COPDchronic obstructive pulmonary disease of een andere longaandoening. Aan mensen met deze chronische klachten wordt gevraagd om een mondneusmasker te dragen. Mensen zonder klachten hoeven geen aanvullende maatregelen te treffen, tenzij uw huisarts daartoe anders beslist.