Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die op dit moment het meest over COVID-19 en de griep(prik) gesteld worden.

Komt u ook in aanmerking voor de pneumokokkenprik? Op deze pagina leest u informatie over die vaccinatie en COVID-19.

Het zijn twee verschillende vaccinaties tegen twee verschillende virussen. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (Gemeentelijke  Gezondheidsdienst) zet de coronavaccinatie en de huisarts de griepprik. De griepprik wordt al jaren gegeven door de huisarts. De huisarts treft hiervoor in het voorjaar al de voorbereidingen. Hij bepaalt bijvoorbeeld de datum en de locatie van de griepprik. Ook selecteert de huisarts welke personen er vanwege hun leeftijd en/of medische aandoening in aanmerking komen en in het najaar een uitnodiging moeten krijgen. Het advies welke groepen er tegen corona gevaccineerd moeten worden komt pas later. Bovendien hebben huisartsen minder goed de mogelijkheid dan de GGD om coronavaccinaties toe te dienen. Zo moet het vaccin zeer koud (-70 °C) bewaard worden en moeten mensen na de vaccinatie 15 minuten worden geobserveerd. Dit is niet haalbaar bij de meeste huisartsen. Daarom worden de griepprik en de coronavaccinatie niet gecombineerd en op verschillende locaties gegeven. Meer informatie daarover leest u hier

Nee, dat is niet nodig. U mag beide vaccinaties bijvoorbeeld tegelijkertijd of kort na elkaar krijgen.

Nee. Dit is veilig. Het kan geen kwaad om deze vaccinaties in korte tijd of gelijktijdig te krijgen. Ons afweersysteem kan op meerdere vaccins tegelijk reageren.

Nee, een besmetting met COVID-19 alleen is geen reden om de griepprik te halen. Alleen wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen, restafwijkingen op CT-thorax en een verminderde longfunctie heeft, mag u de gratis griepprik halen.

Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar twijfelt u over de andere twee voorwaarden? Neem dan contact op met uw longarts of huisarts.

Nee, de griepprik is alleen voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis vanwege COVID-19 en blijvende longschade hebben opgelopen met een verminderde longfunctie. Het betreft maar een heel kleine groep mensen.

Het is verstandig om ook de griepprik te halen. De coronavaccinatie beschermt u niet tegen het griepvirus, maar alleen tegen het coronavirus. Het coronavirus en het griepvirus zijn verschillende virussen. U krijgt de griepprik aangeboden omdat u vanwege uw leeftijd en/of medische aandoening meer kans heeft om (ernstig) ziek te worden door griep. De griepprik verkleint de kans dat u griep krijgt en daardoor ernstig ziek wordt. En helpt u dus om zo gezond mogelijk te blijven.