Bijwerkingen na de griepprik komen weinig voor en zijn meestal mild. U kunt op de eerste dag wat pijn, roodheid of een lichte zwelling hebben op de plaats van de prik (de bovenarm). Ook kunt u zich niet lekker voelen of last hebben van hoofdpijn of spierpijn. De meeste bijwerkingen gaan binnen een paar dagen vanzelf over.

Net als alle andere medicijnen kan de griepprik ook bijwerkingen geven. Bijwerkingen ontstaan doordat het lichaam denkt dat er sprake is van een echte griepinfectie. De bijwerkingen zijn dus een signaal dat het vaccin werkt.

In de griepprik zitten dode stukjes griepvirussen. Griep kun je alleen krijgen van een levend griepvirus. Van de griepprik kan je dus geen griep krijgen of ziek worden.

Veilig vaccin

De griepprik wordt al tientallen jaren wereldwijd bij miljoenen mensen gebruikt en is heel goed onderzocht. De griepprik is veilig. Al sinds 1993 wordt in Nederland op programmabasis de griepprik aan medische risicogroepen gegeven. 
 

Melden van een bijwerking

Als u denkt dat u een bijwerking heeft van de griepprik, dan kunt u de bijwerking melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met uw huisarts. Het is belangrijk dat de veiligheid van vaccins en de bijwerkingen die na vaccinatie optreden goed in de gaten gehouden worden en dat als dat nodig is, op tijd actie wordt ondernomen.

Door klachten of mogelijke bijwerkingen die na de griepprik zijn ontstaan bij Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) te melden, kunnen eventuele nieuwe bijwerkingen opgespoord worden. Ook kan er meer worden geleerd over bekende en onbekende bijwerkingen. 

Meld hier een bijwerking

Veruit de meeste bijwerkingen zijn bekend voordat een vaccin wordt toegelaten (geregistreerd) op de markt. Sommige zeldzame bijwerkingen zien we pas na vele jaren als het vaccin aan veel meer personen wordt gegeven. Het bijwerkingencentrum Lareb laat zien dat dit niet het geval is bij de griepprik. Er worden over de griepprik weinig bijwerkingen gemeld. 

Rapportage van bijwerkingen na de griepprik

Bijwerkingencentrum Lareb brengt jaarlijks een rapport uit over meldingen na de griepprik. De jaarlijkse rapportages vindt u op: Bijwerkingencentrum Lareb.

Naast het zelf melden van een bijwerking, kunt u ook meedoen met het onderzoek naar bijwerkingen van de griepprik. Dit kan ook als u na de griepprik geen klachten of bijwerkingen heeft. Dit onderzoek heeft Lareb Intensive Monitoring (LIM). Lareb onderzoekt opvallende meldingen na vaccinatie en of het bij een melding echt om een bijwerking gaat. Ook bekijken zij hoe vaak bijwerkingen voorkomen, hoeveel last deze geven en hoelang de bijwerking duren. Op deze manier krijgen we nog meer kennis over de veiligheid van vaccins.

Wilt u meedoen aan het onderzoek of wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van Bijwerkingencentrum Lareb. U kunt zich tot en met 6 dagen na de griepprik aanmelden.

Bent u zwanger en wilt u mee doen aan onderzoek over de griepprik tijdens zwangerschap? Via de website Moeders van Morgen worden ervaringen met vaccinaties tijdens zwangerschap bijgehouden, waaronder de griepprik. 

Allergieën en de griepprik

In de griepprik zitten naast stukjes van dode griepvirussen ook andere stoffen, zoals conserveerstoffen, zouten en water. Deze stoffen staan in de bijsluiter beschreven. Nadat het vaccin is gemaakt, blijven er soms hele kleine restjes van deze stoffen in de griepprik achter. 

In heel zeldzame gevallen is iemand allergisch voor 1 van deze stoffen. Een allergie hiervoor betekent dat u met uw huisarts moet overleggen over of u de griepprik mag krijgen. 

Bent u bekend met een anafylactische reactie op 1 van de bestandsdelen in de griepprik? Neem dan contact op met uw huisarts.
 

Kun je ziek worden van de griepprik?

Huisarts Ted van Essen geeft antwoord op de vraag of je ziek kunt worden van de jaarlijkse griepprik.