U kunt van de griepprik de eerste dag wat pijn, roodheid of een lichte zwelling hebben op de plaats van de prik (de bovenarm). Dit gaat vanzelf over binnen één tot twee dagen.

Net als andere vaccinaties kan de griepprik bijwerkingen geven. De eerste dag na de vaccinatie kunnen onder andere pijn, roodheid en een lichte zwelling ontstaan op de prikplaats. Ook kunt u last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en pijn in de gewrichten. Dit gebeurt dan vooral bij kinderen die nog niet met een griepvirus in aanraking zijn gekomen. Deze bijwerkingen ontstaan doordat het lichaam denkt dat er sprake is van een echte infectie. De bijwerkingen zijn dus een signaal dat het vaccin werkt. De meeste bijwerkingen gaan binnen enkele dagen tot een week vanzelf over.

Voordat de griepprik aan u gegeven mag worden, wordt deze goed onderzocht. De griepprik kan hierdoor veilig gebruikt worden. En er is al jarenlange ervaring met de griepprik.

Kun je griep krijgen van de griepprik?

Nee, van de griepprik kun je geen griep krijgen. In de griepprik zitten dode stukjes griepvirussen. Griep kun je alleen krijgen van een levend griepvirus.

Melden van een bijwerking

Als u een bijwerking heeft van de griepprik dan kunt u de bijwerking melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Twijfelt u over de bijwerking of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Bijwerkingen van vaccins komen deels naar voren tijdens onderzoek voordat een vaccin wordt toegelaten (registratie). Maar niet alle bijwerkingen van een vaccin zijn dan al bekend. Sommige zeldzame bijwerkingen komen pas aan het licht als het vaccin in de praktijk aan veel meer personen wordt gegeven. Door mogelijke bijwerkingen te melden, kunnen eventuele nieuwe bijwerkingen opgespoord worden en kan er kennis worden verzameld over zowel bekende als onbekende bijwerkingen.

Meld hier een bijwerking

Rapportage van bijwerkingen na de griepprik

Bijwerkingencentrum LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen  brengt jaarlijks een rapport uit over de gemelde vermoede bijwerkingen van de griepprik. De jaarlijkse rapportages vindt u op: Bijwerkingencentrum Lareb.

Onderzoek naar bijwerkingen van de griepprik

Naast het zelf melden van een bijwerking, kunt u ook meedoen met het onderzoek naar bijwerkingen van de griepprik. Dit kan ook als u geen bijwerkingen heeft. Met Lareb Intensive Monitoring (LIM) wordt elk jaar informatie verzameld over het eventuele optreden van bijwerkingen na de griepprik. Ook wordt gekeken naar hoe vaak bijwerkingen voorkomen, hoeveel last deze geven en hoe lang de bijwerkingen aanhouden. Hiermee proberen wij het bijwerkingenpatroon van de griepprik inzichtelijk te maken. Op deze manier krijgen we nog meer kennis over bijwerkingen.

Wilt u meedoen aan het onderzoek of wilt u meer informatie hierover? Ga dan naar Bijwerkingencentrum Lareb. U kunt zich tot en met 6 dagen na de griepprik aanmelden.

Allergieën en de griepprik

In de griepprik zitten naast stukjes van dode griepvirussen ook enkele andere stoffen. In heel zeldzame gevallen betekent een allergie voor een van deze stoffen dat u beter geen griepprik kunt krijgen. Dit geldt voor mensen van wie bekend is dat zij met een anafylactische shock reageren op kippenei-eiwit, de antibiotica neomycine of gentamicine of conserveringsmiddelen in griepvaccins. Soms zit er een heel klein beetje van deze stoffen in de griepprik. We raden aan om bij allergieën te overleggen met de huisarts.