De griepprik wordt gratis aangeboden aan kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep.

Voor de meeste mensen is griep vervelend, maar onschuldig. Sommige mensen lopen meer risico om ernstig ziek te worden door de griep.

De Gezondheidsraad adviseert een aantal groepen  om de griepprik te halen. Het gaat om mensen met:

 • een leeftijd van 60 jaar en ouder inclusief mensen die vóór 1 mei van het volgend jaar 60 jaar worden;
 • afwijkingen en aandoeningen aan de luchtwegen en longen zoals astma, chronische bronchitis, longemfyseem;
 • chronische stoornis van de hartfunctie, zoals na een hartaanval, hartritmestoornissen of na een hartoperatie;
 • diabetes mellitus (suikerziekte) type 1 en 2; niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
 • een chronische nieraandoening. Het gaat vooral om als de nieren door een ziekte niet meer goed werken (dus bijvoorbeeld niet bij nierstenen);
 • die kortgeleden een beenmergtransplantatie hebben ondergaan;
 • die geïnfecteerd zijn met hiv humaan immunodeficientievirus;
 • verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld door levercirrose, (functionele) asplenie, auto-immuunziekten, chemotherapie en afweerverlagende medicatie);
 • een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
 • een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
 • wonend in een verpleeghuis, die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.

Als u tot één van deze groepen hoort, is het belangrijk dat u tussen half oktober en eind november de griepprik haalt. Ook als u zich gezond voelt, kunt u nog steeds ernstig ziek worden van de griep omdat uw afweersysteem minder goed werkt in het beschermen tegen het griepvirus. Hierdoor kunt u sneller en erger ziek worden door griep en bijvoorbeeld een longontsteking krijgen.

In september 2021 heeft de Gezondheidsraad bepaald om aan een aantal nieuwe groepen de griepprik aan te bieden omdat zij meer risico lopen om ernstig ziek te worden van de griep. De nieuwe doelgroepen kunnen zich in 2021 melden bij hun huisarts voor de gratis griepprik tot 1 november 2021. Zie voor meer informatie Meer kwetsbare mensen mogen de griepprik halen | RIVM).

Verblijft u in een zorginstelling?

Als u tot één van de eerder genoemde groepen behoort en in een zorginstelling verblijft (bijvoorbeeld een verpleeghuis) dan ontvangt u de griepprik van die instelling.

Griepprik en kinderen

Als uw kind behoort tot de doelgroep van de griepprik, krijgt u een uitnodiging van uw huisarts om uw kind te laten vaccineren. 

Kinderen tussen 6 maanden en 9 jaar oud die voor de eerste keer tegen griep worden ingeënt, krijgen twee griepprikken. Ze krijgen een eerste griepprik en vier weken later de tweede. Dit is nodig om het lichaam genoeg afweerstoffen tegen de griep aan te laten maken. Is een kind ouder dan 9 jaar, en wordt het voor het eerst tegen de griep ingeënt? Dan krijgt het maar één griepprik.

Kinderen kunnen de griepprik tegelijkertijd met een andere vaccinatie krijgen. Bijvoorbeeld bof-mazelen-rode hond (BMR bof, mazelen,rodehond). Uw kind krijgt dan in de ene arm de BMR-prik, en in de andere arm de griepprik. Neem bij vragen contact op met het consultatiebureau of uw huisarts.

Griepprik bij zwangerschap en borstvoeding

De griepprik is veilig voor de zwangere vrouw en het ongeboren kind. Zwangere vrouwen die horen bij de doelgroep door een bepaalde medische aandoening ontvangen een uitnodiging voor de griepprik. Zij hebben een groter risico om ernstig ziek te worden door griep. Daarom krijgen zij het advies om de griepprik te halen. 

Hetzelfde geldt voor net bevallen en borstvoedende vrouwen; de griepprik is veilig voor u en uw kind.

Griepprik voor zorgverleners

Werkt u in de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis? Dan is het belangrijk om een griepprik te halen om de kwetsbare patiënten en bewoners te beschermen. Want als u geen griep krijgt, kunt u het virus ook niet overdragen op de patiënten en bewoners.

Bent u verloskundige? Ook dan is het goed om u te laten vaccineren tegen de griep om zwangere vrouwen met een bepaalde medische aandoening te beschermen tegen griep. Zo beschermt u de zwangere vrouwen met wie u werkt.

Bent u in dienst bij een werkgever? Vaak zal de werkgever de griepprik aanbieden. Is dit niet zo? Haal dan bij uw huisarts een recept voor de griepprik, indien deze beschikbaar is.

Ook de Gezondheidsraad adviseert de griepprik voor mensen die in de gezondheidszorg werken.
Zie samenvatting advies GR groepsrisico.

De griepprik is gratis voor mensen uit de doelgroep. De Gezondheidsraad adviseert het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over welke groepen kwetsbaar zijn voor de griep. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betaalt de griepprik voor deze mensen.

Ja, dat kan. U vraagt dan bij uw huisarts een recept voor de griepprik. U koopt de griepprik zelf bij uw apotheek en gaat met het vaccin naar uw huisarts(assistente) die de prik zet. U betaalt zelf voor de griepprik en voor het zetten van de prik.

Soms vergoedt de zorgverzekering de griepprik. Vraag uw zorgverzekeraar hiervoor om meer informatie. Apotheken kopen niet veel griepprikken. Het kan zijn dat de griepprik bij uw apotheek op is. Er zijn ook werkgevers die hun werknemers de griepprik gratis aanbieden.

De doelgroepen voor de griepprik zijn in heel Europa ongeveer hetzelfde: mensen ouder dan 60 jaar, zwangere vrouwen en mensen met bepaalde aandoeningen. Wel ligt soms de leeftijdsgrens anders dan in Nederland. En in sommige landen kiest men ervoor om alle kinderen of kinderen tot een bepaalde leeftijd een gratis griepprik aan te bieden.

Voor de griepprik geldt dat mensen worden uitgenodigd die 60 jaar of ouder zijn en mensen die voor 1 mei van het volgende jaar 60 worden. Bijvoorbeeld: in 2022 krijgt iedereen die voor 1 mei 2023 60 jaar of ouder is of wordt een uitnodiging voor de griepprik.

 • Kinderen die jonger zijn dan 6 maanden  mogen geen griepprik krijgen. Uitstellen van de griepprik is beter voor:
 • Mensen die koorts hebben. In dat geval moet u de griepprik pas halen als u geen koorts meer heeft. Overleg hierover met uw huisarts. Bent u alleen verkouden? Dan kunt u de griepprik gewoon halen. 
 • Mensen die nu een stootkuur prednison krijgen. U kunt het halen van de griepprik beter uitstellen tot na die stootkuur. Overleg hierover met uw huisarts.
 • Mensen voor wie binnen 48 uur na de vaccinatie een operatie staat gepland. Overleg met uw huisarts over het meest geschikte moment om de griepprik te halen.
 • Heeft u een bewezen allergie voor één van de bestanddelen van de griepprik, zoals een kippenei-eiwitallergie of tegen de antibiotica gentamicine of neomycine? Meestal kunt u dan gewoon de griepprik krijgen. Behalve als u bekend met een anafylactische reactie. Overleg met uw huisarts of en hoe u het beste gevaccineerd kunt worden.

Ja, dat kan. De beste tijd voor de griepprik is ieder jaar vanaf oktober. Nadat u de griepprik heeft gekregen, duurt het twee weken voordat uw lichaam voldoende afweerstoffen heeft aangemaakt. De griep komt  voor in de winter, meestal tussen december en april. Dus ook in december of later heeft het zin om de griepprik te halen. Overleg dit met uw huisarts.