Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over zwangerschap en de griepprik.

De griepprik maakt de kans om griep te krijgen kleiner. Ook maakt het de kans kleiner om ernstig ziek te worden van griep. Pasgeboren baby’s lopen meer risico om ernstig ziek te worden van griep. Ze kunnen er zelfs voor worden opgenomen in het ziekenhuis. Zeker in de eerste levensmaanden als ze nog kwetsbaarder zijn. Als de zwangere tijdens de zwangerschap de griepprik krijgt maakt zij antistoffen aan die via de placenta naar de baby gaan. Zo is de baby meteen vanaf de geboorte beschermd.

Ook beschermt de griepprik de zwangere zelf. Zwangeren met griep worden vaker opgenomen in het ziekenhuis dan vrouwen met griep van dezelfde leeftijd die niet zwanger zijn.

Het is nog onduidelijk of zwangeren een grotere kans hebben om griep te krijgen dan niet zwangeren. Daar is geen onderzoek naar gedaan. Wel zijn zwangeren in het algemeen gevoeliger voor infecties.

In Nederland krijgt ieder jaar naar schatting 10-15% van alle pasgeborenen griep. Per jaar krijgen ongeveer 300 pasgeborenen klachten zoals benauwdheid en kortademigheid door griep en worden zij daardoor in het ziekenhuis opgenomen. Ongeveer 10 tot 20 baby’s worden jaarlijks op de intensive care opgenomen vanwege ernstige griep.

De WHO World Health Organization (World Health Organization) (Wereldgezondheidsorganisatie) adviseert sinds 2012 om alle zwangeren wereldwijd tegen griep te vaccineren. Bijna alle Europese landen vaccineren zwangeren al jaren tegen griep (maar ook veel andere landen in de rest van de wereld). Verschillende onderzoeken in deze landen laten zien dat het geven van de griepprik aan zwangere vrouwen inderdaad een positief effect heeft en veilig gegeven kan worden.

In Nederland wordt sinds 2021 griepvaccinatie aan alle zwangeren geadviseerd. Daarvoor was het advies om alleen zwangeren met een onderliggende aandoening tegen griep te vaccineren.

Pasgeboren baby’s van moeders die tijdens hun zwangerschap de griepprik hebben gehaald hebben ongeveer 35% minder kans om griep te krijgen dan baby’s van ongevaccineerde moeders. Na vaccinatie is de kans dat zuigelingen in het ziekenhuis worden opgenomen door griep ongeveer 70% lager. Gevaccineerde zwangeren hebben zelf ongeveer 50% minder kans om griep te krijgen dan niet gevaccineerde vrouwen.

Ja. Het griepvaccin is veilig voor zowel zwangeren als baby`s. Het griepvaccin is een geïnactiveerd (dood) vaccin, er zit dus geen levend virus in.

Zwangeren kunnen even goed tegen de griepprik als niet-zwangeren. Als er bijwerkingen optreden, zijn die bijna altijd mild en bijna altijd binnen twee dagen over tijdelijk. De meest voorkomende bijwerking is een reactie rondom de prikplek. Dit kan een pijnlijk gevoel zijn op de plek waar je bent gevaccineerd. Daarna zijn de meest voorkomende reacties spierpijn en je niet lekker voelen.

Bijna alle landen in Europa vaccineren zwangeren al jaren tegen griep (maar ook veel andere landen in de rest van de wereld). Daardoor weten we dat griepvaccinatie tijdens de zwangerschap veilig is, voor zowel de zwangere als de baby. Vaccinatie in de zwangerschap leidt niet tot complicaties of andere negatieve gevolgen voor de zwangere vrouw of de baby.

Het advies is om de griepprik te halen vanaf de 22e week van de zwangerschap. Dit najaar krijgen vrouwen die tussen 15 oktober en 1 maart 22 weken of langer zwanger zijn een verwijzing voor gratis griepprik van hun verloskundige zorgverlener. De griepprik is voor deze groep gratis. Als je tussen 15 oktober en 1 maart nog geen 22 weken zwanger bent, kan je niet de gratis griepprik halen. Dit geldt niet voor zwangeren die vanwege een medische aandoening van de huisarts een uitnodiging voor de griepprik krijgen.

Ja. Zwangeren kunnen de vaccinatie halen vanaf de 22e week tot aan het einde van hun zwangerschap. Maar het advies is om niet te lang te wachten. Want dan is er voldoende tijd om antistoffen aan de baby over te dragen. Ook als de baby te vroeg wordt geboren. Die antistoffen die de moeder na vaccinatie aanmaakt verkleinen de kans op griep bij de baby. En zo hebben zwangeren zelf tijdens de rest van de zwangerschap minder kans om griep te krijgen. De baby is meestal beschermd als de griepvaccinatie minimaal 2 weken voor de geboorte wordt gegeven. Maar we weten ook dat een vaccinatie minder dan 2 weken voor de bevalling toch nog steeds enige bescherming geeft.

Nee. Zwangere vrouwen met een medische aandoening krijgen los van hun zwangerschap een uitnodiging voor de griepprik. Zij krijgen de uitnodiging van hun huisarts. Ze kunnen zich tijdens de hele zwangerschap laten vaccineren. Dus ook vóór 22 weken zwangerschapsduur.

Het vaccineren van zwangeren met een onderliggende aandoening is in eerste instantie gericht op het beschermen van de zwangerezelf tegen ernstige gevolgen van griep en wordt daarom tijdens de hele zwangerschap geadviseerd.

Het vaccineren van zwangeren zonder onderliggende aandoening is in eerste instantie gericht op het beschermen van de pasgeboren baby. Dit wordt vanaf 22 weken zwangerschap geadviseerd.

  • Borstvoeding: Het geven van borstvoeding na de griepprik is veilig. De griepprik is een geïnactiveerd vaccin waardoor er geen levend griepvirus aan zwangeren toegediend wordt en in de borstvoeding terecht kan komen. Alleen de antistoffen die door de moeder zijn aangemaakt tegen het griepvirus kunnen in de moedermelk komen en geven mogelijk extra bescherming aan de baby.
  • Anticonceptie: De griepprik heeft geen invloed op de werkzaamheid van de pil of andere anticonceptiemiddelen. Omgekeerd hebben de pil of andere anticonceptiemiddelen ook geen invloed op de werkzaamheid van de griepprik.
  • Rhesusprik (anti-D): De griepprik heeft geen invloed op de rhesusprik (anti-D). Het maakt ook niet uit hoeveel tijd er tussen de griepprik en de rhesusprik zit. Je mag ze op dezelfde dag krijgen. De rhesusprik is geen vaccinatie, maar een prik ter bescherming van het oplopen van rhesusziekte bij het kind.

De griepprik heeft geen invloed op andere vaccinaties en dus ook niet op de 22-wekenprik tegen kinkhoest. Je mag beide vaccinaties tegelijkertijd krijgen.

Meer informatie over de 22 wekenprik is te vinden op de website  van het Rijksvaccinatieprogramma.

Meer informatie over de corona en de coronaprik tijdens de zwangerschap is te vinden op de website van het RIVM.