Publicaties

Op deze pagina staat de wetenschappelijke output voortgekomen uit het SNIV project, en uit aan SNIV gerelateerde studies.

Representativeness of a national surveillance network for healthcare-associated infections in long-term care facilities in the Netherlands

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Poster ECCMID 2018

 

 

 

Bijeenkomst Netwerken in ABR-surveillance 31 oktober 2017

Op 31 oktober 2017 heeft RIVM een gezamenlijke bijeenkomst voor de netwerken ISIS-AR, PREZIES en SNIV georganiseerd. Tijdens deze middag hebben wij ons gericht ons op de thema's antibioticaresistentie, zorginfecties en antibioticagebruik.

Linda Verhoef hield een presentatie over de Stand van zaken van SNIV.

Prevalence of healthcare-assiociated infections in Dutch nursing homes

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Elderly residents of nursing homes are at higher risk of contracting a healthcare associated infection (HAI) due to underlying chronic illnesses, dependence on care, sharing of facilities and living in a closed setting. Systematic surveillance on prevalence of HAI in this vulnerable population is scarce but essential to target and evaluate interventions.

Intestinal carriage of resistant bacteria and Clostridium difficile in nursing homes in the Netherlands - a point prevalence study

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Intestinal carriage of resistant bacteria and Clostridium difficile in nursing homes in the Netherlands - a point prevalence study

Infografic antibioticaresistentie in verpleeghuizen

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

infografic antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antimicriobial resistance carriage in Dutch long term care facilities

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Poster ECCMID 2016

Artikel Carline den Dool

Artikel van Carline van den Dool, “The Role of Nursing Homes in the Spread of Antimicrobial Resistance Over the Healthcare Network

Van 20012 t/m 2014 hebben de SNIV incidentie deelnemers wekelijks geregistreerd hoeveel bewoners er naar een ziekenhuis gingen voor opname en hoeveel er vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis kwamen. Carline van den Dool heeft deze gegevens gebruikt om een theoretisch model te maken om te rol van verpleeghuizen in het Nederlandse zorgnetwerk te onderzoeken en wat dat betekent voor de verspreiding van BRMO in dat netwerk. U hebt in deze nieuwsbrief hier al eerder over kunnen lezen. Carline heeft inmiddels een artikel geschreven over de resultaten van dit onderzoek, u kunt het artikel vinden in het tijdstrift Infection Control& Hospital Epidemiology. Kort samengevat komt uit  dat model naar voren dat ondanks het feit dat de verspreiding van BRMO binnen de verpleeghuizen niet zo snel gaat, ze wel een rol spelen als reservoir van BRMO. Cliënten wonen langdurig in een verpleeghuis en dat resulteert door de langdurige blootstelling er wel in  dat er verspreiding plaatsvindt. Door alle verplaatsingen van verpleeghuizen naar ziekenhuizen en terug is verspreiding van BRMO tussen instellingen ook mogelijk.
Het betrekken van verpleeghuizen in het opzetten van zowel regionale als nationale registratieprogramma’s en implementatie van infectiepreventiemaatregelen is daarom essentieel.

Stageverslagen

Binnen SNIV zijn de volgende stageverslagen gepubliceerd:

Home / Onderwerpen / S / SNIV / Publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu