Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft op 16 mei 2018 het onderzoeksrapport “Ammoniak in Nederland: Een noordoostelijke spelbreker” gelezen. Er is geen contact geweest tussen het RIVM en de schrijvers Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp over het rapport.
 

In deze reactie leggen we uit waarom de situatie bij meetstation Vredepeel nauwelijks invloed heeft op de onderzoeken die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uitvoert om het ammoniakbeleid te onderbouwen of te evalueren. En waarom we dus de conclusies van het rapport van Rotgers en Hanekamp niet delen.


Het RIVM kent de situatie rond het meetstation Vredepeel. Dat meetstation bestond al voordat er ammoniak mee werd gemeten. In de jaren ’90 werd besloten om dit station ook te gaan gebruiken voor het meten van ammoniak. Dat was goedkoper dan een nieuw meetstation neerzetten.


Het RIVM weet dat de metingen op het station Vredepeel worden beïnvloed door ammoniakbronnen. Daar houden we dan ook rekening mee bij het analyseren van de meetgegevens. We gebruiken de metingen van Vredepeel bijvoorbeeld niet bij de kalibratie van de depositieberekeningen in de PAS en in de Grootschalige Depositie Kaarten.
We gebruiken de metingen wel bij het berekenen van de trend van de ammoniakconcentratie over Nederland. Maar daarin is Vredepeel slechts één van de 35 meetpunten. Verder houden we in de trendanalyse rekening met het concentratieniveau op de meetpunten. Daardoor is het effect van één enkel meetpunt op de landelijke trend in de ammoniakconcentratie in Nederland heel klein.


Het RIVM meet op dit moment op heel veel plaatsen (in ca. 80 natuurgebieden) ammoniak met simpele meetapparaten. Dat heet het ‘Meetnet Ammoniak In Natuurgebieden’ (MAN). We controleren deze metingen door ze te ijken aan de metingen van meer uitgebreide meetstations, zoals station Vredepeel. We gebruiken station Vredepeel dus vooral om te bekijken of de metingen van de simpele apparaten kloppen. De invloed van de omgeving, zoals de genoemde ammoniakbronnen, speelt daarbij geen rol.