Ongeveer 1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Met het bevolkingsonderzoek borstkanker kunnen we vroeg ontdekken of iemand borstkanker heeft. Door het bevolkingsonderzoek overlijden elk jaar ongeveer 850-1075 vrouwen minder aan borstkanker. Ieder jaar doen ongeveer 1 miljoen vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. U beslist zelf of u zich laat onderzoeken. Op deze pagina leest u over de belangrijkste voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek.

Heeft u ernstige gezondheidsproblemen? Of heeft u mogelijk een verhoogd risico op borstkanker?

Bijvoorbeeld vanwege een erfelijke aanleg of borst- of eierstokkanker in de familie? Bespreek dat dan met uw huisarts of medisch specialist. Het kan zijn dat deelname aan het bevolkingsonderzoek voor u dan niet zinvol is of dat andere vormen van controle voor u beter geschikt zijn. Kijk voor meer informatie over erfelijke borstkanker op www.oncogen.nl.

U beslist zelf of u zich laat onderzoeken. U kunt voor uzelf een afweging maken. Hieronder noemen we de belangrijkste voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek.

Voordelen:

  • Meedoen verkleint de kans om te overlijden aan borstkanker. Vrouwen die regelmatig meedoen aan het bevolkingsonderzoek hebben de helft (50%) minder kans om te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen. Concreet betekent dit dat de kans om voor uw 80ste te overlijden aan borstkanker door het bevolkingsonderzoek afneemt van 2,2 naar 1,1 op de 100 vrouwen.
  • Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker vroeg ontdekt en daarna behandeld worden. Zelfs voordat u klachten krijgt, of de borstkanker zelf kunt voelen of zien. Hierdoor is de kans op uitzaaiingen kleiner en is de behandeling mogelijk minder zwaar. Door vroege opsporing is de kans op genezing groter.
  • Jaarlijks wordt er bij ongeveer 7.000 vrouwen een tumor gevonden door screening. Door deelname aan het bevolkingsonderzoek overlijden er per jaar 850-1075 vrouwen minder aan borstkanker.
  • Op dit moment is het maken van röntgenfoto’s de beste en snelste methode om borstkanker te ontdekken in een grootschalig bevolkingsonderzoek.

Nadelen:

  • Borstkanker wordt bijna altijd behandeld. Bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen met borstkanker, groeit de tumor zo langzaam dat zij er tijdens hun leven, geen last van zouden hebben gehad. Een behandeling was dan niet nodig geweest. Er kan echter nooit van te voren vastgesteld worden bij wie dit het geval is.
  • Soms blijkt na nader onderzoek dat de afwijking toch geen borstkanker was. In dat geval heeft u zich onnodig ongerust gemaakt. Van elke 25 vrouwen die doorgestuurd worden voor nader onderzoek in het ziekenhuis hebben 18 vrouwen geen borstkanker.
  • Vroege ontdekking van borstkanker zorgt er niet altijd voor dat vrouwen ook langer leven. Op het moment dat een vrouw eerder weet dat zij borstkanker heeft, geeft dit langere tijd een  psychische belasting door bezoeken aan het ziekenhuis voor behandeling en controle. Er kan echter nooit van te voren worden vastgesteld of een vrouw ook echt langer te leven heeft.
  • U kunt onterecht worden gerustgesteld. Het onderzoek geeft geen volledige zekerheid. Twee tot drie op de tien gevallen van borstkanker wordt door het bevolkingsonderzoek niet ontdekt.
  • Het onderzoek is een momentopname en geeft geen garantie dat er geen borstkanker kan ontstaan. Bij ongeveer 2 op de 1.000 gescreende vrouwen wordt in de twee jaar tussen de bevolkingsonderzoeken toch borstkanker geconstateerd.
  • Om een goede foto te maken, met zo min mogelijk straling worden uw borsten samengedrukt tussen 2 platen. Dat kan pijnlijk zijn. Op dit moment is het maken van röntgenfoto’s de beste methode om borstkanker te ontdekken in het bevolkingsonderzoek. 

Om te zorgen dat vrouwen een goede keuze voor zichzelf kunnen maken, moet de voorlichting over het bevolkingsonderzoek aan hoge eisen voldoen. Lees meer over de eisen waaraan voorlichting moet voldoen.

Veelgestelde vragen

Wanneer hoef ik niet mee te doen? (vraag 5)
Ik wil niet meedoen met het onderzoek. Wat moet ik doen? (vraag 2)

Meedoen aan het bevolkingsonderzoek? (lengte 1:54 min)

Wat zijn de nadelen? (lengte: 2:03 min)

Bestuurder, laborante, wetenschappelijk onderzoeker en deelnemers over de nadelen van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Wat is het effect van het bevolkingsonderzoek? (lengte: 1:11 min)