Bij het bevolkingsonderzoek borstkanker zijn veel partijen betrokken. Door een goede samenwerking en afstemming is in Nederland een hoogwaardige kwaliteit van de screening op borstkanker bereikt.

De volgende partijen zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek borstkanker:

Bevolkingsonderzoek Nederland

In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)/RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) voert Bevolkingsonderzoek Nederland de borstkankerscreening uit. Zij is verantwoordelijk voor de uitnodiging, het maken van de mammogrammen in de mobiele en vaste units, de beoordeling van de röntgenfoto’s door de screeningsradiologen en de verwijzing - via de huisarts - naar het ziekenhuis. Bevolkingsonderzoek Nederland bewaakt hierbij ook het proces en de kwaliteit van de uitvoering. 

MBB Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen)’ers en MB megabyte (megabyte)’ers

MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen) in de screening doen de intake van de deelnemers in de mobiele en vaste screeningsunits en maken de mammogrammen. Vervolgens voeren zij een voorscreening uit van de mammogrammen. MBB’ers worden geassisteerd door MB’ers, ook wel screeningsassistenten genoemd.
Om in de borstkankerscreening te mogen werken moeten MBB’ers en MB’ers eerst een aanvullende opleiding volgen en een toets met goed gevolg afleggen. Na het behalen van deze toets worden zij opgenomen in het kwaliteitsregister voor MB(B)’ers. 
Om in aanmerking te komen voor herregistratie dienen MB(B)’ers bij- en nascholing te volgen.

Screeningsradiologen

Screeningsradiologen beoordelen de mammogrammen. Om dit te kunnen doen volgen radiologen eerst een inwerkprogramma. Er is namelijk een andere benadering nodig om een mammogram van een vrouw zonder klachten (vanuit screeningsperspectief) te beoordelen dan wanneer sprake is van klachten waarbij röntgenfoto’s diagnostisch beoordeeld moeten worden. Na het inwerkprogramma worden zij opgenomen in een kwaliteitsregister, dat wordt beheerd door het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening (National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening)). Dit is een voorwaarde voor een contract met Bevolkingsonderzoek Nederland.
Om in aanmerking te komen voor herregistratie moeten screeningsradiologen bij- en nascholing volgen.

LRCB

Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek zorgt er in opdracht van het RIVM-CvB voor dat  de medisch-inhoudelijke en fysisch-technische kwaliteit van het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt geborgd en geoptimaliseerd. 
Het LRCB heeft de volgende taken: 

  • professionals en apparatuur accrediteren en registreren;
  • de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk bewaken;
  • calamiteiteninterventie;
  • deskundigheid bevorderen;
  • (inter-)nationale kennisinfrastructuur bij- en onderhouden;
  • referent zijn voor het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) bij de coördinatie en regie;
  • op verzoek wetenschappelijk onderzoek doen.

Huisartsen

De huisarts informeert de deelnemer als meer onderzoek in het ziekenhuis nodig is (BI-RADS Breast Imaging Reporting and Data System (Breast Imaging Reporting and Data System) 0), of als een deelnemer in aanmerking komt voor een verwijzing naar een mammapoli (BI-RADS 4 of 5). De huisarts zorgt ook voor de verwijzing.