Soms geven borstfoto's niet genoeg informatie om tot een goede beoordeling te komen. Dan wordt u voor verder onderzoek naar het ziekenhuis verwezen. Ook wanneer er een afwijking is gevonden op de borstfoto, zult u verder onderzocht worden door de specialist in het ziekenhuis. 

Mogelijke onderzoeken

In het ziekenhuis kunnen verschillende onderzoeken nodig zijn om vast te stellen of u borstkanker heeft. Welk onderzoek nodig is, hangt af van uw situatie.  Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • lichamelijk onderzoek,
  • aanvullende röntgenfoto’s (‘mammografie’),
  • echografie,
  • punctie,
  • biopsie,
  • een MRI magnetic resonance imaging (magnetic resonance imaging)-scan.
     

Als de röntgenfoto's niet genoeg informatie geven

De medische term voor deze uitslag is BI-RADS Breast Imaging Reporting and Data System (Breast Imaging Reporting and Data System) 0. Deze uitslag betekent: er is niet goed te zien of er iets anders is dan normaal. Het betekent niet dat de foto's mislukt zijn. Wel is er meer onderzoek nodig op de radiologie afdeling in een ziekenhuis. Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een extra röntgenfoto of een echografie. Met dit onderzoek kunnen we meer duidelijkheid krijgen en een uitslag geven of er wel of geen verdenking van borstkanker is. 

Van elke 10 deelnemers met deze uitslag die zich aanvullend laten onderzoeken, hebben 9 mensen geen borstkanker. In de meeste gevallen is er dus niks aan de hand. 

 

 

Als een afwijking is gezien op de röntgenfoto's

Deze uitslag betekent: het is nodig om verder onderzoek te laten doen op de mammapoli in een ziekenhuis. De medische termen voor deze uitslag zijn BI-RADS 4 en BI-RADS 5.

Verder onderzoek kan een extra röntgenfoto of een echo zijn. In de meeste gevallen is het ook nodig om enkele cellen of een klein stukje weefsel uit de borst te halen. Dit heet een punctie of een biopt.

Deze uitslag hoeft niet te betekenen dat u borstkanker heeft.

Van elke 10 deelnemers met deze uitslag die zich laten onderzoeken in het ziekenhuis, hebben 5 geen borstkanker.

 

 

Hulp bij de keuze voor een ziekenhuis

In welk ziekenhuis kunt u het best terecht? De Borstkankervereniging helpt u om samen met uw huisarts een keuze te maken voor een ziekenhuis. Bekijk wat er voor u belangrijk kan zijn bij het maken van een keuze.
 

Uw resultaten van het bevolkingsonderzoek

De specialist in het ziekenhuis kan bij Bevolkingsonderzoek Nederland uw resultaten en röntgenfoto’s van het bevolkingsonderzoek opvragen. Zo kan de specialist gerichter onderzoek doen. Als u het daar niet mee eens bent kunt u bezwaar maken. Kijk voor informatie over bezwaar maken op https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/bezwaar

Meer informatie

Kijk voor meer algemene informatie over borstkanker op www.kanker.nl/borstkanker of www.thuisarts.nl.