Wat gebeurt er als we bij een borstfoto toevallig iets anders vinden? 

Het bevolkingsonderzoek borstkanker is bedoeld om borstkanker vroeg op te sporen. De specialisten die de foto’s bekijken (screeningsradiologen) beoordelen de borstfoto’s: zij zoeken naar afwijkingen die borstkanker kunnen zijn. Zij kunnen bij deze beoordeling toevallig iets anders vinden. Dit heet een nevenbevinding. De screeningsradioloog is daar niet speciaal naar op zoek.

Een nevenbevinding is bijna nooit iets ernstigs. Als de radioloog het zinvol vindt dat er meer onderzoek naar de nevenbevinding wordt gedaan, informeert hij de huisarts. De huisarts neemt daarna contact met u op. Als onderzoek naar de nevenbevinding meer nadelen dan voordelen heeft, geeft hij de nevenbevinding niet door aan de huisarts. U mag hierbij vertrouwen op de kennis en kunde van de radioloog.

Er zijn drie soorten nevenbevindingen. Hieronder leggen we uit hoe de radioloog daarmee omgaat.

1. Losse draden van een pacemaker of ICD

Als een pacemaker wordt vervangen, kunnen oude draden niet altijd worden weggehaald. Die blijven dan achter in het lichaam. Deze losse oude draden van een pacemaker zijn soms te zien op borstfoto’s. Deze draden zijn geen reden voor vervolgonderzoek. Daarom melden de radiologen dit niet bij de huisarts. Heeft u een pacemaker/ICD en heeft u klachten die hiermee te maken hebben? Dan moet u deze klachten natuurlijk wel altijd melden bij uw huisarts of cardioloog.  

2. Vergrote lymfeklieren

Op de borstfoto’s kunnen (een deel van) lymfeklieren in de oksel te zien zijn. Soms zijn deze klieren vergroot. Dat komt meestal door een ontsteking of door een beschadiging aan de hand of arm. Een vergrote lymfeklier kan ook een aanwijzing zijn voor borstkanker. Maar de kans daarop is heel klein als er geen andere aanwijzingen voor borstkanker op de borstfoto te zien zijn. Vergrote lymfeklieren op zich zijn zelden een reden voor vervolgonderzoek. Alleen in uitzonderlijke gevallen meldt de radioloog deze bij de huisarts. Voelt of ziet u vergrote lymfeklieren en heeft u klachten die hiermee te maken hebben? Dan moet u deze klachten natuurlijk wel altijd melden bij uw huisarts en niet wachten op het bevolkingsonderzoek.

3. Lekkend of gescheurd borstimplantaat

De radioloog kan alleen toevallig een lekkage of een scheur in een borstimplantaat zien, want daar zoekt hij niet gericht naar. Bovendien is de onderzoeksmethode van het bevolkingsonderzoek borstkanker niet de goede manier om problemen met een borstimplantaat op te sporen. Als u geen klachten heeft is een lekkend of gescheurd implantaat geen reden voor verder onderzoek. Alleen in uitzonderlijke gevallen meldt de radioloog dit bij de huisarts. Heeft u wel klachten door uw implantaat? Dan moet u deze klachten natuurlijk wel altijd melden bij uw huisarts of plastisch chirurg. Als u zich zorgen maakt over uw borstimplantaten, kunt u een afspraak maken met uw plastisch chirurg. Deze kan dan beoordelen of nader onderzoek nodig is.