In opdracht van het RIVM monitort het Integraal Kankercentrum Nederland ( IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland)) jaarlijks de resultaten van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarnaast verzorgt het Landelijk Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker ( LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker)) de landelijke evaluatie. Het LETB is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center) Erasmus University Medical Center (Rotterdam) en het UMCN Universitair Medisch Centrum Nijmegen (Universitair Medisch Centrum Nijmegen) Universitair Medisch Centrum Nijmegen St. Radboud (Nijmegen).

Jaarlijkse monitor

De resultaten worden hierbij getoetst aan de indicatoren. Het IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland) rapporteert jaarlijks de belangrijkste uitkomsten in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, staan onder meer resultaten over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen. 
 

Landelijke evaluatie

Het LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker) maakt verdiepende analyses, zoals effectevaluaties en onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek. Deze evaluatie-activiteiten hebben verschillende doelen. Een voorbeeld is de mate vaststellen waarin het bevolkingsonderzoek heeft bijgedragen aan de waargenomen daling van borstkankersterfte. Maar ook bepaalt het LETB de nadelige effecten van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld overdiagnose, fout-positieve screeningsuitslagen). Hierbij wordt het speciaal ontwikkelde MISCAN- The Microsimulation Screening Analysis (The Microsimulation Screening Analysis)model gebruikt.
Het LETB levert de resultaten van deze verdiepende analyses periodiek op in de vorm van een Landelijke Evaluatie.