Mammografie binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker is gratis

De borstfoto’s (mammogrammen) die u elke twee jaar via het bevolkingsonderzoek kunt laten maken, zijn gratis.

Kosten verder onderzoek

Is er verder onderzoek nodig? Bijvoorbeeld omdat beoordeling van de borstfoto’s niet mogelijk was, of omdat er een afwijking is gezien?
Het verdere onderzoek is geen onderdeel meer van het bevolkingsonderzoek. De kosten van het vervolgonderzoek vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten of een deel ervan zelf moet betalen. Dit hangt ervan af hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Neem voor vragen contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Borstfoto’s buiten het bevolkingsonderzoek

Laat u buiten het bevolkingsonderzoek om borstfoto’s maken in het ziekenhuis? Bijvoorbeeld na verwijzing door uw huisarts omdat u klachten heeft, of als de huisarts u verwijst vanwege een mogelijk hoger risico op borstkanker door erfelijke aanleg.  
Dat valt buiten het bevolkingsonderzoek en is niet gratis.