Wat zijn de kosten van het bevolkingsonderzoek borstkanker?

  1. Wat kost het maken van borstfoto’s?
  2. Wat kost het vervolgonderzoek?
  3. Wat kost het bevolkingsonderzoek borstkanker?

1. Wat kost het maken van borstfoto’s?

De borstfoto’s die u elke 2 jaar via het bevolkingsonderzoek kunt laten maken, zijn gratis. Alleen als u op eigen initiatief ergens anders borstfoto's laat maken, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, kan het zijn dat u zelf de kosten geheel of gedeeltelijk moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

2. Wat kost het vervolgonderzoek?

Heeft u borstfoto’s laten maken en krijgt u het advies om vervolgonderzoek te laten doen? Dit vervolgonderzoek maakt geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. De kosten van het vervolgonderzoek vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u zelf de kosten geheel of gedeeltelijk moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

3. Wat kost het bevolkingsonderzoek borstkanker?

De totale kosten om het bevolkingsonderzoek borstkanker uit te laten voeren, bedroegen in 2018 65 miljoen euro. De gemiddelde uitvoeringskosten per onderzoek bedragen 67 euro. De kosteneffectiviteit wordt geschat op ongeveer 3.400 euro per gewonnen levensjaar.

Meer informatie: kosten van het bevolkingsonderzoek.