Mammografie binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker is gratis

De overheid biedt u aan om kosteloos mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

 

Kosten verder onderzoek

Is er verder onderzoek nodig? Bijvoorbeeld omdat beoordeling van de borstfoto’s niet mogelijk was, of omdat er een afwijking is gezien?

Het verdere onderzoek is geen onderdeel meer van het bevolkingsonderzoek. De kosten van het vervolgonderzoek vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten of een deel ervan zelf moet betalen. Dit hangt ervan af hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Neem voor vragen contact op met uw zorgverzekeraar.

Borstfoto’s buiten het bevolkingsonderzoek

Als u buiten het bevolkingsonderzoek om borstfoto’s laat maken in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een verwijzing van uw huisarts, dan valt dit buiten het bevolkingsonderzoek en is het niet gratis.