Mammografie binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker is gratis

De borstfoto’s (mammogrammen) die u elke twee jaar via het bevolkingsonderzoek kunt laten maken, zijn gratis. 

Laat u  uit eigen beweging ergens anders borstfoto's  maken, bijvoorbeeld in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u de kosten (deels) zelf moet betalen. Dit hangt af  van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

Kosten vervolgonderzoek

Heeft u borstfoto’s laten maken en krijgt u het advies om vervolgonderzoek te laten doen? Dit vervolgonderzoek maakt geen deel uit van het bevolkingsonderzoek. Hoe hoog de kosten zijn van het vervolgonderzoek, is van tevoren niet te zeggen. Dit hangt af van het type onderzoek en de uitgebreidheid die nodig is.

De kosten van het vervolgonderzoek vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u  de kosten (deels) zelf moet betalen. Dit hangt af van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft. 
 

Wat kost het bevolkingsonderzoek borstkanker?

De totale kosten om het bevolkingsonderzoek borstkanker uit te laten voeren, bedroegen in 2018 65 miljoen euro. De gemiddelde uitvoeringskosten per onderzoek bedragen 67 euro. De kosteneffectiviteit wordt geschat op ongeveer 5.000 euro per gewonnen levensjaar in goede gezondheid.