Sinds 1990 bestaat het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dankzij het onderzoek wordt borstkanker vaker vroeg ontdekt bij vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Daardoor overlijden er jaarlijks ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker. Op deze pagina vindt u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Borstkanker vroeg opsporen

Met het bevolkingsonderzoek kan eerder ontdekt worden of iemand borstkanker heeft. Hierdoor is de kans groter dat de behandeling succes heeft. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van uw borsten. Op dit moment is het maken van röntgenfoto’s voor het bevolkingsonderzoek de beste methode om borstkanker te ontdekken. Hierop zijn afwijkingen te zien die bijvoorbeeld nog niet te voelen zijn.

Meer informatie over:

Waarom alleen vrouwen van 50 tot en met 75 jaar?

Waarom alleen vrouwen van 50 tot en met 75 jaar?

Bijna ieder medisch onderzoek heeft voor- en nadelen. Dit is ook zo bij een bevolkingsonderzoek. Voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar zijn de voordelen groter dan de nadelen. Daarom ontvangen zij een uitnodiging voor het onderzoek.

Borstkanker komt vaker voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar.  Acht op de tien vrouwen die borstkanker krijgen, zijn ouder dan 50 jaar.
Borsten van jongere vrouwen hebben vaak meer klier- en bindweefsel. Daardoor zijn de röntgenfoto’s van de borsten moeilijker te beoordelen. Ook is dit weefsel gevoeliger voor straling.

Ook voor vrouwen boven de 75 jaar zijn de nadelen groter. Bij hen groeit borstkanker meestal langzaam. De kans is klein dat er borstkanker wordt ontdekt waaraan zij sterven. Een onderzoek zou er dus toe kunnen leiden dat iemand onnodig wordt behandeld tegen kanker.

Bekijk de korte film 'Waarom zijn er leeftijdsgrenzen?'

Waarom zijn er leeftijdsgrenzen?

Deelnemers, bestuurder screeningsorganisatie en wetenschappelijk onderzoeker praten over de leeftijdsgrenzen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Kan ik zelfonderzoek doen aan mijn borsten, in plaats van mee doen aan het bevolkingsonderzoek?

Kan ik zelfonderzoek doen aan mijn borsten, in plaats van mee doen aan het bevolkingsonderzoek?

Uit onderzoek blijkt dat borstzelfonderzoek niet leidt tot minder sterfte aan borstkanker. Ook wordt borstkanker bij vrouwen die regelmatig hun borsten onderzoeken niet vroeger ontdekt. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker wel vroeger worden ontdekt. De kans dat de behandeling succes heeft, is dan groter.

Door zelfonderzoek raakt u wel vertrouwd met uw eigen lichaam: bijvoorbeeld hoe uw borsten aanvoelen en hoe uw huid eruit ziet. U weet dan wat bij u normaal is en u kunt een verandering sneller voelen of zien.
Iedere vrouw moet dan ook zelf de keuze maken of ze borstzelfonderzoek wil doen.
Meer informatie over hoe u zelfonderzoek uitvoert vindt u op de website van KWFKoningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding Kankerbestrijding.

Bekijk de korte film 'Is zelfonderzoek een alternatief?'

is zelfonderzoek een alternatief?

Wie doet het bevolkingsonderzoek?

Wie doet het bevolkingsonderzoek?

Bij het bevolkingsonderzoek zijn veel partijen betrokken:

  • De 5 regionale screeningsorganisaties voeren het bevolkingsonderzoek uit. Zij zorgen ervoor dat alle vrouwen die tot de doelgroep horen, uitgenodigd worden. Deze screeningsorganisaties voeren ook het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uit. U kunt uw eigen screeningsorganisatie vinden via de postcodezoeker.
  • Een gespecialiseerd laborant maakt in het onderzoekscentrum van beide borsten röntgenfoto's.
  • Deze röntgenfoto's worden beoordeeld door twee gespecialiseerde radiologen. Dat doen ze apart van elkaar. De uitslag wordt door de screeningsorganisaties naar de deelnemers verstuurd.
  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVMontwikkelt de voorlichting zodat iedere vrouw dezelfde informatie krijgt over het bevolkingsonderzoek. Daarom is deze website ook van het RIVM. Daarnaast stelt het RIVM samen met deskundigen eisen op waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen. Zo wordt de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek steeds beter. Wilt u meer weten? Lees verder over bevolkingsonderzoeken en screeningen.
Regels voor het bevolkingsonderzoek

Regels voor het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek moet zich houden aan veel regels. Bijvoorbeeld aan de Wet Bevolkingsonderzoek (WBOWet op het bevolkingsonderzoek). Hierin staat onder andere dat het bevolkingsonderzoek wetenschappelijk onderzocht moet zijn. En dat de voordelen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek groter moeten zijn dan de nadelen. De Gezondheidsraad weegt de voordelen ten opzichte van de nadelen op bevolkingsniveau en geeft een advies hierover aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) Verder moeten de regionale screeningsorganisaties een vergunning hebben van de minister. De screeningsorganisaties hebben kwaliteitseisen voor het onderzoek opgesteld. Een onafhankelijke organisatie, het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCBNational Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening), controleert of de screeningsorganisaties zich daaraan houden. Het Landelijk Evaluatie Team Borstkanker (onderdeel van LRCBNational Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening) en het iKNLintegraal Kankercentrum Nederland (integraal Kankercentrum Nederland) bekijken wat de resultaten zijn van het bevolkingsonderzoek.

Om te zorgen dat mensen een goede keuze voor henzelf kunnen maken, moet de voorlichting over het bevolkingsonderzoek aan speciale eisen voldoen. Lees meer over de eisen waaraan voorlichting moet voldoen.

Wat kost het bevolkingsonderzoek borstkanker?

Wat kost het bevolkingsonderzoek borstkanker?

De totale kosten om het bevolkingsonderzoek borstkanker uit te laten voeren, bedroegen in 2018 ongeveer 65 miljoen euro. De gemiddelde uitvoeringskosten per onderzoek zijn 67 euro. De kosteneffectiviteit wordt geschat op ongeveer 3400 euro per gewonnen levensjaar.

Meer informatie: kosten van het bevolkingsonderzoek.

Het bevolkingsonderzoek borstkanker (lengte 2:24 min)

Waarom is het nodig? (lengte 0:23 min)