Na een ongunstige uitslag van FIT en coloscopie kunnen patiënten in een surveillanceprogramma terecht komen, waarbij de patiënt periodiek voor controle naar het ziekenhuis moet. Na beëindiging van het surveillance-programma moeten de patiënten, die de maximale leeftijdsgrens nog niet hebben bereikt, weer deel kunnen nemen aan het bevolkingsonderzoek.

Het coloscopiecentrum meldt de uitvoering van de surveillance coloscopie, en het vervolgbeleid, in termen van terugkeer naar het bevolkingsonderzoek of nieuwe surveillance coloscopie na x tijd of behandeling, elektronisch aan de screeningsorganisatie.

De screeningsorganisatie nodigt patiënten die terugkeren in het bevolkingsonderzoek vervolgens weer uit.

< Diagnostiek