Na het uitvoeren van de screening wordt de uitslag gecommuniceerd met de deelnemer. Afhankelijk van de uitslag vindt dit op de onderstaande wijze plaats.

Gunstige uitslag naar aanleiding van de FIT-test

In geval van een gunstige uitslag stuurt de screeningsorganisatie de deelnemer, uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de uitslag van het laboratorium, een brief met de uitslag.

Ongunstige uitslag naar aanleiding van de FIT-test

Bij een ongunstige uitslag (waarde FIT groter dan of gelijk aan afkappunt) maakt de screeningsorganisatie, op basis van de beschikbare tijdslots in de afsprakenmodule van ScreenIT, vervolgens een afspraak voor een intakegesprek bij een coloscopiecentrum. De screeningsorganisatie stuurt namens de regionaal coördinerend MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen-arts de deelnemer een brief met de uitslag en een verwijzing voor een intake voor een coloscopie. In de brief staat een afspraak voor de intake vermeld. Ook wordt een folder met informatie over het vervolgonderzoek en de voor- en nadelen meegestuurd. Dit gebeurt uiterlijk 5 werkdagen nadat de screeningsorganisatie de uitslag van het laboratorium ontvangen heeft. In de uitslagbrief wordt aan de deelnemer gevraagd in geval van een medische voorgeschiedenis contact op te nemen met de huisarts, zodat deze ervoor kan zorgen dat relevante (medische) gegevens bij het coloscopiecentrum terechtkomen. Daarnaast kan de deelnemer ook voor andere vragen over de uitslag contact opnemen met de huisarts.

Huisarts

De screeningsorganisatie geeft geen uitslagen door aan de huisarts. Als een deelnemer wel wil dat de huisarts een bericht ontvangt bij een ongunstige uitslag, dan moet de deelnemer de gegevens van de huisarts doorgeven. De huisarts ontvangt in dit geval ook een bericht als de deelnemer niet reageert op de verwijzing naar het ziekenhuis.

De medische gegevens van de deelnemer die belangrijk zijn voor het intakegesprek moeten in het ziekenhuis zijn. Het gaat om informatie over medicatie en medische voorgeschiedenis. Ook is het voor de deelnemer belangrijk te weten of darmkanker in de familie voorkomt. We adviseren de deelnemer in de uitslagbrief  hiervoor contact op te nemen met de huisarts voordat deze naar het intakegesprek gaat. Als de deelnemer vóór de intake geen contact opneemt met de huisarts , verschijnt de deelnemer zonder tussenkomst van de huisarts bij de intake voor de coloscopie.

Intake-afspraak

De afspraak voor de intake vindt niet binnen 5 werkdagen maar wel uiterlijk 15 werkdagen na het versturen van de uitslagbrief plaats. De deelnemer kan de intake-afspraak (tijdstip en/of locatie) via het cliëntenportaal of telefonisch bij de screeningsorganisatie wijzigen of afzeggen. De huisarts ontvangt van de screeningsorganisatie een bericht over de wijziging of afzegging. Indien een deelnemer niet op de intake-afspraak verschijnt, wordt dit door het coloscopiecentrum (in ScreenIT) geregistreerd. De screeningsorganisatie bewaakt of de deelnemer gevolg geeft aan het verwijsadvies. Zo niet, dan stuurt de screeningsorganisatie de deelnemer binnen één week een herinneringsbrief, waarin de deelnemer verzocht wordt zelf een nieuwe afspraak bij de screeningsorganisatie of via het cliëntenportaal voor de intake te maken. Als de deelnemer niet op de herinnering reageert, dan informeert de screeningsorganisatie na 4-6 weken alleen de huisarts. De huisarts kan de deelnemer wijzen op het belang van het opvolgen van de verwijzing. Indien de deelnemer uiteindelijk niet reageert op de verwijzing naar de intake en de reden hiervan niet bekend is, dan wordt de deelnemer na twee jaar nogmaals uitgenodigd voor een intake voor een coloscopie en niet voor het bevolkingsonderzoek tenzij hij of zij ouder is dan 75 jaar.

< Screenen | Diagnostiek >