Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt de FIT-test gebruikt. Deze test wordt uitgevoerd door vier laboratoria. De test en de laboratoria voldoen aan het programma van eisen dat bij de aanbesteding geformuleerd is. De kwaliteitsborging van de uitvoering is in handen van een referentiefunctie.

 

De FIT-laboratoria zijn betrokken bij het screenen in de keten. Zij ontvangen de retour-enveloppen met fecesmonsters via PostNL. Zij zijn verantwoordelijk voor het analyseren van de fecesmonsters met behulp van een landelijke uniforme FIT en analyseapparatuur ingekocht door de screeningsorganisaties. Zij geven de uitslag (elektronisch) door aan de screeningsorganisaties. De FIT-laboratoria werken in opdracht van de screeningsorganisaties. Ten behoeve van de samenwerking hebben de FIT-laboratoria een contract met de screeningsorganisaties.

Kwaliteitseisen FIT en laboratoria

De kwaliteitseisen hebben een landelijk uniforme kwaliteit van de FIT als doel. Er zijn kwaliteitseisen voor zowel de FIT als de laboratoria die de test uitvoeren. In de overeenkomst die met de leverancier van de FIT en elk laboratorium is afgesloten, wordt nadrukkelijk naar deze eisen verwezen.

Referentiefunctie FIT-laboratorium

De referentiefunctie is verantwoordelijk voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van de FIT-test.

Deze referentiefunctie werkt in opdracht van de screeningsorganisaties en heeft onder andere de volgende taken:

  • gecontracteerde FIT-laboratoria toetsen op basis van landelijke kwaliteitseisen, bijvoorbeeld door middel van rondzendingen en audits
  • de resultaten van de vier latoratoria beoordelen aan de hand van vastgestelde indicatoren
  • periodiek overleg tussen de laboratoria organiseren en bevorderen dat laboratoria van elkaar leren.