Pathologielaboratoria beoordelen histologisch materiaal van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek of vervolgbehandeling. Zij geven de uitslagen door aan het coloscopiecentrum dat het onderzoek heeft aangevraagd.

Het pathologielaboratorium is verantwoordelijk voor het beoordelen van histologisch materiaal van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek. De pathologielaboratoria werken in opdracht van de coloscopiecentra. Hiervoor hebben zij een overeenkomst met het betreffende coloscopiecentrum.

Kwaliteitseisen pathologie

Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor pathologielaboratoria opgesteld. In het protocol toelating en auditing voor pathologielaboratoria staan deze kwaliteitseisen beschreven. De kwaliteitseisen worden gesteld aan de laboratoria die beoordelingen willen doen van de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Toegelaten coloscopiecentra mogen het materiaal alleen insturen naar laboratoria die aan deze eisen voldoen. 

 

Toelating

Alleen pathologielaboratoria die voldoen aan alle landelijke toelatingseisen, kunnen de pathologie van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek beoordelen. De toetsing tot toelating wordt vanaf mei 2013 verricht door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCPRegionale Coördinatie Programma's) van de regionale screenings-organisatie. De werkwijze van de toetsing tot toelating staat beschreven in de procedure toelating pathologielaboratoria.

Referentiefunctie pathologie

Een referentiefunctie is verantwoordelijk voor de onafhankelijke kwaliteitsborging van PA-diagnostiekDiagnostisch onderzoek verricht op de afdeling Pathologie bij een coloscopie na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek. De functie wordt ingevuld door een Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP). De RCP zal beoordelen of een pathologielaboratorium aan de toelatingseisen voldoet en is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, benchmarking en deskundigheidsbevordering.