Radiologie afdelingen voeren CT-colografieën uit op verzoek van coloscopiecentra. Zij geven de uitslagen door aan het coloscopiecentrum dat het onderzoek heeft aangevraagd.

CT-colografie

Als bij het bevolkingsonderzoek bloed in de ontlasting wordt gevonden, ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor een coloscopie. Naar verwachting zal bij circa 2% van de deelnemers met een positieve FIT-uitslag de coloscopie incompleet zijn of bij uitzondering om medische redenen niet gewenst zijn. Deze patiënten kan een CT-colografie aangeboden worden.

De radiologie-afdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren en beoordelen van de CT-colografie en werkt in opdracht van de coloscopiecentra. De radioloog geeft de uitslag van het onderzoek door aan de verwijzende arts van het coloscopiecentrum.