Verantwoordelijkheden

De vijf screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de regionale uitvoering van het bevolkings-onderzoek darmkanker en de verwijzing voor de intake voor coloscopie naar centra die voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Tevens is de regionale coördinatie van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek belegd bij de screeningsorganisaties. De screeningsorganisaties zijn daarnaast verantwoordelijk voor de regionale uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker, de regionale coördinatie en de kwaliteitsborging van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek.

De screeningsorganisaties werken in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek. Ze voldoen aan en werken conform de landelijk gestelde kwaliteitseisen screeningsorganisatie. Zij zijn zelf opdrachtgever voor de FIT-laboratoria, de leverancier van de FIT en bijbehorende analyseapparatuur en reagentia, het inpakcentrum en de referentiefuncties. Zij zijn daarnaast ketenpartner van de huisarts en ketenpartner van en verwijzer naar coloscopiecentra. Ten behoeve van de samenwerking hebben de screeningsorganisaties contracten gesloten met de FIT-laboratoria, de leverancier van de FIT, PostNL, het inpakcentrum en de referentiefuncties en overeenkomsten met coloscopiecentra. Voor een uitgebreide rolomschrijving, zie het Uitvoeringskader, paragraaf 5.1.