Heeft u het buisje met ontlasting teruggestuurd met de retourenvelop? Dan krijgt u na één tot twee weken een brief met de uitslag thuisgestuurd. Er zijn drie uitslagen mogelijk.

1. Er is geen vervolgonderzoek nodig

Er is geen aanleiding voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis. U hoeft niets te doen. Over twee jaar krijgt u opnieuw een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Bent u vanaf dat moment ouder dan 75 jaar, dan krijgt u geen nieuwe uitnodiging.

De test biedt geen volledige zekerheid. Heeft u klachten die mogelijk te maken hebben met darmkanker? Neem dan contact op met uw huisarts en wacht niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

2. Er is vervolgonderzoek nodig

Wat betekent dit? De test toont geen kanker aan, maar de aanwezigheid van bloed in de ontlasting. Bloed in uw ontlasting kan te maken hebben met darmkanker of poliepen. Poliepen kunnen een voorstadium van darmkanker zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of andere aandoeningen. Er is vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig om te kijken waardoor er bloed in uw ontlasting zit. In de brief met de uitslag staat wanneer uw afspraak is voor het intakegesprek in het ziekenhuis. Hierin staat ook hoe u deze afspraak kunt wijzigen.

Uw huisarts ontvangt niet automatisch een bericht over de uitslag. Wilt u dat uw huisarts een bericht ontvangt over een ongunstige uitslag? Laat dit zo snel mogelijk weten aan de screeningsorganisatie en geef de gegevens van uw huisarts door.

3. Geen uitslag bekend

Het is ook mogelijk dat er nog geen uitslag bekend is. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. U krijgt dan het verzoek om opnieuw de ontlastingstest uit te voeren.

Geen volledige zekerheid

De ontlastingstest biedt geen volledige zekerheid. Dit is zo bij alle gezondheidstesten. De kans dat de ontlastingstest terecht aangeeft dat er geen bloed is gevonden is naar verwachting 92%. De kans dat de test terecht aangeeft dat er wel bloed is gevonden, is bij de eerste keer meedoen aan het bevolkingsonderzoek 85%. Dit percentage neemt toe als u vaker meedoet. Daarom is het belangrijk om regelmatig deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek (bron: rapport Gezondheidsraad).

Er is dus een kans dat u een uitslag krijgt dat er geen bloed is gevonden, terwijl er toch darmkanker of een voorstadium daarvan aanwezig is. U kunt dan ten onrechte gerustgesteld zijn. Daarom is het belangrijk dat u bij aanhoudende darmklachten altijd uw huisarts raadpleegt, ook als de uitslag van de test gunstig is.

Daarnaast is de ontlastingstest een momentopname en geen garantie dat er in de toekomst geen bloed in uw ontlasting gevonden zal worden.