Radon en thoron zijn radioactieve edelgassen die van nature ontstaan in bodem en bodemmaterialen. Van daaruit komen ze in woningen en gebouwen terecht. Daarom treffen we radon en thoron in alle woningen en gebouwen aan. Vaak weinig en soms iets meer. In de buitenlucht zijn radon en thoron altijd in kleine hoeveelheden aanwezig. In gebouwen en woningen kunnen ze zich ophopen, waardoor concentraties van radon en thoron binnenshuis hoger zijn dan buiten.