Het RIVM is in 2022 een nieuw onderzoek gestart naar radon in woningen, op werkplekken, in openbare gebouwen, scholen en kinderdagverblijven. Dit onderzoek is bedoeld om de hoeveelheid radon in gebouwen in verschillende delen van Nederland te vergelijken. Dit is belangrijk omdat we willen weten aan hoeveel straling we blootstaan en wat mogelijke risico’s zijn voor de volksgezondheid. 

Voor dit onderzoek worden 2400 particulieren, bedrijven en instellingen gevraagd om een jaar lang een radonmeter te plaatsen. De meetgegevens worden opgestuurd naar het RIVM en geanalyseerd. Ook ontvangen deelnemers zelf het resultaat van de eigen meter. De eerste resultaten worden begin 2024 verwacht.  

Wilt u meedoen?

Aanmelden voor het radononderzoek kan niet meer.  Veel deelnemers hebben de radonmeters al teruggestuurd. Op dit moment worden deze meters uitgelezen door het laboratorium. Wij zullen deze resultaten verwerken en analyseren.

Ga naar de veelgestelde vragen over het onderzoek en de radonmeter

Radon: wat is dat?

Radon is een natuurlijk gevormd, radioactief gas dat u niet kunt zien of ruiken. Omdat radon van nature vrijkomt uit de bodem, gesteentes en stenen bouwmaterialen komt iedereen ermee in aanraking. In de buitenlucht vervliegt radongas makkelijk, maar in gebouwen kan het zich ophopen. Radon kan een gezondheidsrisico vormen: wie radon veel en vaak inademt, heeft een hogere kans op longkanker.  

Wat weten we al?

De afgelopen jaren heeft het RIVM meerdere meetcampagnes uitgevoerd. De laatste twee meetcampagnes waren in woningen (2013-2014) en op werkplekken (2016-2017). Uit deze onderzoeken weten we al dat in Nederland de gemiddelde radonconcentratie laag is in vergelijking met veel andere landen. Binnen Nederland zijn er wel regionale verschillen. Dit komt vooral door het verschil in bodemsamenstelling. In Nederland zien we dat de gemiddelde radonconcentraties in woningen en, op werkplekken en in openbare gebouwen in het rivierengebied en in Zuid-Limburg hoger liggen dan het landelijke gemiddelde. 

Waarom dit onderzoek?

We willen graag een beter beeld krijgen van de hoeveelheid radon in gebouwen in Nederland. Daarom meten we in de meetcampagne van 2022 en 2023 meer in het rivierengebied en Zuid-Limburg. Daarnaast worden opnieuw door heel Nederland metingen gedaan, met speciale aandacht voor woningen die gebouwd zijn sinds de vorige meetcampagne. Dit wordt gedaan om te onderzoeken of de radonconcentratie hier hoger of lager is dan in oudere woningen. Nieuwbouwwoningen zijn vaak beter geïsoleerd dan oudere woningen en dat kan van invloed zijn op de radonconcentratie. 

Waarom deelnemen aan het onderzoek?

Met dit onderzoek komt u te weten hoeveel radon in de bemeten ruimte aanwezig is. We leggen dan ook uit wat het meetresultaat betekent en wat u kunt doen als de meting hoog is. Daarnaast draagt u bij aan de kennis over de Nederlandse radonconcentratie. 

Wat houdt het onderzoek in?

Deelname aan het onderzoek houdt in dat u:

 • Een radonmeter plaatst in een ruimte die veel gebruikt wordt. 
  • De radonmeter blijft een jaar in deze ruimte liggen of hangen.  
  • Tijdens deze periode hoeft er niets met de radonmeter te gebeuren.  
  • De radonmeter heeft geen stroom nodig, maakt geen geluid en zendt geen straling uit.  
  • De radonmeters heeft de vorm van een vierkant bakje (4,5 cm x 4,5 cm x 1,7 cm). 
 • Een half jaar na de start van het onderzoek een vragenlijst invult. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld de plaats van de radonmeter en de wijze van ventilatie in de betreffende ruimte. In januari ontvangt u van ons  een link naar de vragenlijst via de nieuwsbrief.
 • Een jaar na de start van het onderzoek een retourenvelop ontvangt van het RIVM. Hierin stuurt de meter terug.  

Een gespecialiseerd laboratorium leest na afloop van het onderzoek de radonmeters uit. Iedere deelnemer ontvangt daarna het resultaat van de eigen meting. We leggen hierbij ook uit wat het meetresultaat betekent en wat u kunt doen als de meting hoog is.  

Doet u mee met het onderzoek en heeft u vragen? Neem dan contact op via radon@rivm.nl

Wat doen wij met de onderzoeksgegevens

Om uw privacy te beschermen, krijgen alleen de onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek toegang tot uw gegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere personen of instanties, en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de radonstudie. Op basis van de anonieme gegevens wordt een wetenschappelijk onderzoeksrapport opgesteld. De resultaten in het rapport zijn dus niet herleidbaar naar een individuele deelnemer. U krijgt uw eigen meetresultaten uiteraard wel toegestuurd. We leggen dan ook uit wat de meetresultaten betekenen en wat u kunt doen als de meting hoog is. 

Meer informatie of vragen? 

Lees meer informatie over radon. Of neem contact op met het projectteam radon via radon@rivm.nl.

Opdrachtgever

Dit onderzoek doet het RIVM in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).    

Video uitleg over radononderzoek 2022 en 2023
Radononderzoek 2022

Bekijk de video: Uitleg over radononderzoek 2022 en 2023