Elk jaar in oktober en november nodigen huisartsen hun patiënten met een medische indicatie en mensen van 60 jaar en ouder uit voor de griepprik.

Er is een infographic over de griepprik. Deze kan op de achterkant van de uitnodiging gedrukt worden. De infographic is bedoeld voor iedereen die uitgenodigd wordt voor een griepvaccinatie. De belangrijkste feiten en cijfers staan er op een eenvoudige manier uitgelegd.

Ter ondersteuning van de uitnodiging hangen bij huisartsen, apotheken, bibliotheken, ziekenhuizen en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en posters met de aankondiging van de jaarlijkse griepprik.

Doelgroep

Ieder jaar selecteren huisartsen de patiënten in hun praktijk die een medische indicatie hebben voor de griepprik en mensen van 60 jaar en ouder. Dat doen ze ook bij hun patiënten die in verzorgingshuizen en eventueel nabijgelegen asielzoekerscentra wonen. Al deze mensen worden door de huisarts uitgenodigd voor de jaarlijkse griepprik. Specialisten ouderengeneeskunde selecteren bewoners in verpleeghuizen en artsen verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook artsen van GGZgeestelijke gezondheidszorg-instellingen en revalidatiecentra kunnen griepvaccins bestellen voor patiënten met een medische indicatie voor de griepprik.

Werkwijze

Vanaf half oktober worden de meeste mensen gevaccineerd met de griepprik, vaak tijdens speciale spreekuren. Dit vindt meestal plaats bij huisartsenpraktijk of bij de zorginstelling, maar soms ook in een ruimte in de buurt van de huisartspraktijk (bijv. gymzaal, zaaltje bij een kerk).

De huisarts vaccineert meestal samen met de doktersassistenten en praktijkondersteuners. Ook als de griepepidemie is begonnen, worden mensen met een medische indicatie die zich nog melden voor de griepprik (bijv. omdat ze niet konden tijdens het vaccinatiespreekuur) nog gevaccineerd. Niet mobiele personen worden thuis gevaccineerd. Veel huisartsen sturen een herinnering aan patiënten die niet zijn gekomen voor een vaccinatie na de eerste uitnodiging.

Betrokken partijen

In de uitvoering zijn verschillende partijen betrokken, te weten:

De huisarts selecteert de personen in zijn praktijk die in aanmerking komen voor de gratis griepprik. De huisarts nodigt die mensen uit voor de griepprik en vaccineert hen. Personen uit de doelgroepen die in een zorginstelling verblijven (bijvoorbeeld een verpleeghuis), ontvangen daar hun jaarlijkse griepprik.

De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPGStichting Nationaal Programma Grieppreventie) coördineert de uitvoering van de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne. De SNPG ondersteunt de uitvoerders van de griepvaccinatiecampagne.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert de landelijke regie over het NPGNationaal Programma Grieppreventie in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het CvB bewaakt de kwaliteit en doelmatigheid van het Nationaal Programma Grieppreventie en verzorgt de voorlichting over de griepprik aan de burger. De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) van het RIVM koopt de griepvaccins in en zorgt voor opslag en levering aan huisartsen en zorginstellingen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt advies aan de deskundigen in de Gezondheidsraad over wie de gratis griepprik zou moeten krijgen. Het ministerie van VWS beslist aan wie de griepprik gratis aangeboden wordt, en betaalt de vaccins en de uitvoering van de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne.

Nivel voert in opdracht van het CvB de jaarlijkse monitor uit waarbij gekeken wordt hoeveel mensen van de doelgroep zich hebben laten vaccineren.

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentre for Infectious Disease Control) van het RIVM formuleert het gewenste preventie- en bestrijdingsbeleid ten aanzien van het voorkomen van infectieziekten, waaronder griep, in Nederland en geeft advies aan de overheid en de professionals in de praktijk. Binnen het NPG heeft het CIb een adviserende rol en de directeur van het CIb is woordvooerder voor het NPG.

Het Bijwerkingencentrum LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen registreert de bijwerkingen van de griepvaccinatie die worden gemeld en publiceren dit jaarlijks in een rapport.