Sinds enige tijd is er een flexibel glas op de markt dat duurzame elektriciteit kan opwekken. Het flexibele glas heeft een dikte van 0,1 millimeter en is voorzien van een coating met zonnecellen. Daardoor kan het niet alleen in gebouwen, maar ook op auto’s, vliegtuigen en andere niet-vlakke oppervlakken zonnestroom opwekken. Door deze bredere toepassing kan het flexibele zonneraam in vergelijking met conventionele zonnepanelen vijftig keer meer duurzame energie opwekken.

Zonneramen zijn niet nieuw en worden ook al enige tijd toegepast. Een nadeel van de bestaande zonneramen is echter dat ze potentieel schadelijke materialen zoals cadmium of lood bevatten. Amerikaanse en Italiaanse wetenschappers hebben onlangs een manier gevonden om zonneramen nog efficiënter te maken in het opwekken van duurzame stroom door gebruik te maken van nanodeeltjes van siliconen. Deze deeltjes worden verwerkt in zogenaamde “Luminescent Solar Concentrators” (LSC’s). LSC’s bevatten dus siliconen in plaats van cadmium en lood. Volgens de onderzoekers zijn siliconen minder schaars en goedkoper te produceren, als gevolg van de lage prijs van siliconen. LSC’s bieden volgens de onderzoekers alles tezamen mooie kansen voor met name grote steden om, gelet op het potentieel aan beschikbaar oppervlak aan de buitenkant van gebouwen, het energiegebruik van gebouwen te verlagen en de energievoorziening te verduurzamen. In een vervolgonderzoek willen de wetenschappers de technologie verder ontwikkelen en gereed maken voor grootschalige industriële productie.

RIVM/KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-overweging:

Bij innovatieve toepassingen zoals in dit voorbeeld is het van belang om vroegtijdig rekening te houden met de mogelijkheid van het vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen zoals cadmium en lood. Het vervangen van deze metalen door minder milieubelastende polymeren (op basis van nanomaterialen) is een mooi voorbeeld van ‘safer-by-design’, terwijl ze in dit voorbeeld ook nog efficiënter zijn dan de materialen die worden vervangen.

Deze zonneramen kunnen een belangrijke stap vooruit zijn in de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Vooral de beschikbaarheid van enorme glasvlaktes, en dan met name in grote gebouwen, is hierbij een aspect dat een grote rol kan spelen.