Onderzoekers hebben pakketjes met enzymen op nanometerschaal toegevoegd aan plastics. Hierdoor breekt het plastic helemaal af. Kunnen deze bio-afbreekbare plastics onderdeel zijn van de oplossing van het plastics probleem?

Vervuiling van het milieu door plastics

De aanwezigheid van plastics in het milieu is een groot probleem. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het gebruik van bio-afbreekbare plastics. Deze plastics breken af in het milieu. Op die manier verdwijnen plastics vanzelf waardoor minder negatieve effecten optreden. Maar veel van de huidige bio-afbreekbare plastics breken pas af na maanden of jaren. Soms breken ze niet helemaal af en blijft er plastic over. Deze plastics kunnen daardoor een gevaar vormen voor mens en milieu.

Een nieuwe bio-afbreekbare plastics

Onderzoekers hebben een nieuw soort bio-afbreekbaar plastic ontwikkeld. De resultaten van hun onderzoek staan beschreven in een wetenschappelijk onderzoek. In dit onderzoek beschrijven ze hoe ze kleine nano-pakketjes toevoegen aan de plastics. De pakketjes hebben een grootte van 50 tot 500 nanometer. Dit is ongeveer een duizendste van de dikte van een haar.

De pakketjes bestaan uit enzymen die plastics kunnen afbreken en kleine moleculen die de enzymen stabiliseren. Bij bepaalde omstandigheden komen de enzymen vrij. Dit gebeurt vooral in een vochtige omgeving en bij een temperatuur van 40-60 °C. Deze omstandigheden vind je bijvoorbeeld in een composthoop. 

Grote voordelen

Als de enzymen vrijkomen, knippen de enzymen de plastics in kleine stukjes. Dit gebeurt binnen een paar uur tot enkele dagen. De plastics worden helemaal afgebroken en verdwijnen daarmee volledig uit het milieu. Een groot voordeel is dat de afbraak plaats kan vinden in bijvoorbeeld iemands achtertuin. Bij de meeste plastics is dit niet het geval. Die breken alleen af onder speciale industriële omstandigheden. 

Bij het maken van plastics zijn hoge temperaturen nodig. De stabilisators beschermen de enzymen tegen deze hoge temperaturen. De nano-pakketjes maken maximaal 2% deel uit van de plastics. Hierdoor veranderen de eigenschappen van de plastics niet. 

Wat vindt het RIVM?

Plastics kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en misschien ook voor de gezondheid van de mens. Het RIVM is bezorgd over de gevaren van plastics en doet hier onderzoek naar. Grote hoeveelheden plastics komen terecht in het milieu. Deze plastics breken langzaam af in kleinere plastics. Kleinere stukjes plastic zijn waarschijnlijk gevaarlijker dan de grotere stukken. Het gevaar van plastics in het milieu neemt dus toe in de loop van de tijd. 

Een oplossing voor dit probleem is om plastics sneller en volledig af te laten breken tot kleine moleculen zoals H2O (water) en CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) (koolstofdioxide). Als plastics volledig afbreken tot deze kleine moleculen vormen ze geen gevaar meer voor mens en milieu. 

De ontdekking van deze onderzoekers versnelt de afbraak van plastics. De enzymen die de plastics afbreken zijn waarschijnlijk geen gevaar voor mens en milieu. De enzymen zitten ingebed in de plastics. Daardoor kunnen de enzymen ook niet gemakkelijk vrijkomen tijdens het gebruik van de plastics. Het gebruik van pakketjes met enzymen in plastics vermindert dus het risico voor mens en milieu. Het onderzoekt zegt echter niks over of de stabilisators die aan de pakketjes worden toegevoegd ook een gevaar kunnen vormen. Deze informatie is wel nodig om een volledig beeld van de mogelijke risico’s te kunnen krijgen.   

De onderzoekers keken alleen naar twee soorten plastics (PLA en PCL). De meeste verpakkingen en producten worden gemaakt van andere soorten plastics. Of deze technologie ook goed werkt voor plastics soorten zoals PET en PVC polyvinylchloride (polyvinylchloride) is niet duidelijk. Meer onderzoek is daarnaar nodig.  

Niet de enige oplossing

Deze nieuwe plastics breken volledig af onder bepaalde omstandigheden zoals in een composthoop. Maar het onderzoek geeft niet aan wat gebeurt als de plastics bijvoorbeeld op straat of in een rivier terecht komen. Het kan zijn dat deze plastics dan niet volledig afbreken. De plastics kunnen dan alsnog voor schade zorgen in het milieu. Daarom is het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de mate en hoe snel de plastics worden afgebroken in het milieu. Het kan zijn dat ook deze nieuwe plastics ingezameld moeten worden om schade aan het milieu te voorkomen. 

Om het plasticsprobleem op te lossen is meer nodig dan bio-afbreekbare plastics. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk dat er minder plastics gebruikt worden in producten. En dat plastics beter worden ingezameld en gerecycled. Dit is ook wat de Europese Unie vindt. Bio-afbreekbare plastics zijn mogelijk onderdeel van de oplossing van het plastics probleem en nanotechnologie kan daarbij behulpzaam zijn.