Resistentie tegen antibiotica is een wereldwijd probleem. De ernst van dit probleem neemt nog steeds toe. Nanozilver is erg in opkomst als vervangend antibioticum. Maar bacteriën kunnen ook resistent worden tegen zilver. Naar het nu lijkt blijven de meest zorgwekkende bacteriën gelukkig gevoelig voor nanozilver.

Antibioticaresistentie

Bacteriën kunnen infecties veroorzaken. Antibiotica kunnen deze bacteriën tegengaan. Maar het komt steeds vaker voor dat bacteriën resistent worden. Dat beteken dat ze ongevoelig worden voor antibiotica, waardoor infecties niet genezen. Vooral in de medische wereld is er dan ook veel zorg over antibioticaresistentie.

Zilver

Zilver kan als antibioticum gebruikt worden. Nanozilver is een bepaalde vorm die erg in opkomst is als vervanging voor de generaties van antibiotica van dit moment. Van zilver is bekend dat het resistentie bij bacteriën opwekt. Of dat ook geldt voor nanozilver is in een recente studie onderzocht.

Resistentie van bacteriën door zilver en nanozilver

In deze studie is de invloed van zilverionen en van nanozilver op het optreden van resistentie bij bacteriën onderzocht. Hierbij onderscheiden de onderzoekers twee typen bacteriën: beweeglijke bacteriën zoals E. coli Escherichia coli (Escherichia coli) en niet-beweeglijke bacteriën zoals streptokokken. Beide soorten kunnen resistent worden tegen antibiotica.

De studie laat zien dat de beweeglijke bacteriën resistent worden tegen lage concentraties van zilverionen en nanozilver. Dit komt doordat deze beweeglijke bacteriën een mutant ontwikkelen. Deze mutant kan het zilver dat in deze bacterie komt via een speciaal ontwikkeld mechanisme weer verwijderen. Deze mutant wordt daardoor resistent voor nanozilver.

Niet-beweeglijke bacteriën ontwikkelden geen mutanten. Hierdoor bleven deze bacteriën gevoelig voor nanozilver. Gezondheidsautoriteiten zijn over het algemeen meer bezorgd over niet-beweeglijke bacteriën dan over de beweeglijke. Antibioticaresistentie komt vooral voor bij niet-beweeglijke bacteriën. Juist deze niet-beweeglijke bacteriën blijven gevoelig voor nanozilver. Dat is dus een geluk bij een ongeluk.

Wat vindt het RIVM?

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem voor de volksgezondheid. Wereldwijd worden er steeds meer antibiotica gebruikt. Het preventief gebruik van antibiotica vergroot de kans op resistentie. Het is dan ook belangrijk om zoveel mogelijk te weten over de resistentie tegen antibiotica.

Volgens de onderzoekers wordt nanozilver steeds meer als antibioticum gebruikt. Het is dan ook goed nieuws dat de niet-beweeglijke bacteriën die de grootste bedreiging vormen voor de volksgezondheid niet resistent worden tegen nanozilver.

Maar nanozilver vormt mogelijk een risico voor mens en milieu. Daarom is het volgens de onderzoekers belangrijk om nanozilver alleen te gebruiken tegen schadelijke bacteriën in de gezondheidszorg en in medische hulpmiddelen. Toepassingen van nanozilver in bijvoorbeeld wasmachines, kleding en verven moet dan ook uit voorzorg zoveel mogelijk vermeden worden.