Als u voor een bedrijf werkt en een vraag heeft over veilig innoveren met nanomaterialen, kunt u deze stellen aan het Nanocentre. Dit geldt ook voor vragen over een bepaalde producttoepassing met nanotechnologie.

Heeft u een vraag die gerelateerd is aan de Europese chemicaliën wetgeving REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), kijk kan op de site: https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/. U kunt daar ook terecht voor vragen over indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)).

De wegwijzer naar de verschillende helpdesks van het RIVM vindt u hier.

Het emailadres van KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano is KIR-nano@rivm.nl.