Als u voor een bedrijf werkt en een vraag heeft over veilig innoveren met nanomaterialen, kunt u deze stellen aan het Nanocentre. Dit geldt ook voor vragen over een bepaalde producttoepassing met nanotechnologie.

Heeft u een vraag die gerelateerd is aan de Europese chemicaliƫn wetgeving REACH, kijk kan op de site: https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/. U kunt daar ook terecht voor vragen over indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (CLPClassification, Labelling and Packaging).

De wegwijzer naar de verschillende helpdesks van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u hier.