Het RIVM doet onderzoek naar de risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu. Dit doet het RIVM om een veilige leefomgeving en de volksgezondheid te bevorderen. De focus ligt op nanomaterialen. Zo onderzoeken we hoe nanomaterialen in het milieu (bodem, lucht en water) en in het lichaam terechtkomen. En zich daar verspreiden. Daarnaast ontwikkelen we methoden en testen om te onderzoeken of nanomaterialen schadelijk zijn voor de mens en andere organismen.

Onderzoeksprojecten

Het RIVM is betrokken bij meerdere nationale en internationale onderzoeksprojecten. Het eigen onderzoek sluit aan bij vragen die vanuit beleid en (inter)nationale regelgeving komen. Of we anticiperen op vragen die we in de toekomst verwachten. We doen zowel literatuuronderzoek als laboratoriumonderzoek. Ook neem het RIVM deel aan het EU NanoSafety cluster. Deze overkoepelende organisatie zorgt voor afstemming tussen de verschillende EU Europese Unie (Europese Unie) projecten. Verschillende bronnen financieren het onderzoek. Dat zijn de betrokken Nederlandse ministeries, verschillende onderzoeksprogramma's van de Europese Commissie of het Strategisch Programma RIVM (SPR).


Het RIVM is betrokken bij de volgende EU projecten:

Gov4Nano (2019 - 2022)

REFINE (2017 - 2022)  

SUNSHINE (2021-2024)

NanoHarmony (2020 – 2023)

SAbyNA (2020 - 2024)

 

Doel van het onderzoek

Het doel van al het onderzoek is om te helpen in de risicobeoordeling van nanomaterialen. Door deze activiteiten hebben we een uitgebreid netwerk van onderzoekers in de wereld. En we kunnen adviseren vanuit eigen laboratoriumervaring. Er is vooral aandacht voor de grootte van de risico’s van bewust gemaakte nanomaterialen. Zeker als deze slecht of niet afbreekbaar zijn in het milieu of in levende organismen.

Onderzoeksthema’s

Het RIVM heeft bepaalde onderzoeksthema’s gekozen waar het de komende jaren vooral aandacht aan zal besteden. Dat zijn inhalatie toxicologie (schadelijkheid na ademen van nanomaterialen) en immunotoxicologie (schade aan het immuunsysteem). En daarnaast het gebruik van nanotechnologie in een medische toepassing en nanomaterialen in het milieucompartiment water. De kennis van nanomaterialen is ook bruikbaar voor het bestuderen van microplastics.

Afgeronde onderzoeken

In het verleden heeft het RIVM deelgenomen aan verschillende nationale en internationale projecten:

FutureNanoNeeds

Prosafe

Nanoreg 

EU observatory

GuideNano

CaLIBRAte

Nanoreg2 

ENPRA

SUN

MODENA

Nanogenotox

 PRISMA

NanoMILE 

MARINA 

NanoImpactNet

GRACIOUS

NanoFASE

NanoFate

NanoInteract

PATROLS

nTRACK