Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar de risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu om een veilige leefomgeving en de volksgezondheid te bevorderen. De focus ligt op nanomaterialen. Zo onderzoeken we hoe nanomaterialen in het milieu (bodem, lucht en water) en in het lichaam terechtkomen en zich verspreiden. Daarnaast ontwikkelen we methoden en testen om te onderzoeken of nanomaterialen schadelijk zijn voor de mens en andere organismen.

Onderzoeksprojecten

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is betrokken bij meerdere nationale en internationale onderzoeksprojecten. Het eigen onderzoek sluit aan bij vragen die vanuit beleid en (inter)nationale regelgeving komen, of we anticiperen op vragen  die we in de toekomst verwachten. We doen zowel literatuuronderzoek als laboratoriumonderzoek. Ook neem het RIVM deel aan een overkoepelende organisatie die zorgt afstemming tussen de verschillende EUEuropean Union projecten: het EU NanoSafety cluster . Al het onderzoek wordt gefinancierd door de betrokken Nederlandse ministeries, verschillende onderzoeksprogramma's van de Europese Commissie of het Strategisch Programma RIVM (SPR).

Het RIVM is betrokken bij de volgende EU projecten:

Nanoreg2 (2015-2018)  REFINE (2017 - 2021)   PATROLS (2018-2021)
NanoFASE (2015 - 2019)    nTRACK (2017 - 2021)  GRACIOuS (2018 - 2021)
PRISMA (2016 - 2019) CaLIBRAte (2016 - 2019) Gov4Nano (2019 - 2022)

Doel

Het doel van alle onderzoeksactiviteiten is om de risicobeoordeling van nanomaterialen te ondersteunen. Door de onderzoeksactiviteiten hebben we een uitgebreid netwerk van onderzoekers in de wereld en kunnen we adviseren op basis van eigen laboratoriumervaring. Er is vooral aandacht voor de omvang van de risico’s van bewust geproduceerde nanomaterialen die slecht of niet afbreekbaar zijn in het milieu of in levende organismen.

Onderzoeksthema’s

Het RIVM heeft bepaalde onderzoeksthema’s geselecteerd waar het de komende jaren vooral aandacht aan zal besteden. Dat zijn: inhalatie toxicologie, immunotoxicologie, het gebruik van nanotechnologie in de medische toepassing en nanomaterialen in het milieucompartiment water.

Afgeronde onderzoeken

In het verleden heeft het RIVM deelgenomen aan verschillende nationale en internationale projecten:

FutureNanoNeeds Prosafe IRAN EU observatory
GuideNano NanoNextNL   QualityNano ENPRA
SUN MODENA Nanogenotox  
NanoMILE  MARINA  NanoImpactNet  
Nanoreg  NanoFate NanoInteract