Nanomaterialen worden gebruikt voor veel toepassingen. Ze zitten bijvoorbeeld in voedsel, cosmetica of verf. Het RIVM onderzoekt de risico’s van nanotechnologie voor de gezondheid van de mens. Ook onderzoeken we of nanomaterialen in het lichaam komen na bijvoorbeeld inademing of inslikken. En hoe ze zich verspreiden door het lichaam. Maar we kijken ook naar welke informatie nog ontbreekt.

Schadelijkheid voor de mens

Er is relatief weinig bekend over de schadelijkheid van nanomaterialen. Dit komt doordat nog veel onderzoek ontbreekt. Sommige nanomaterialen zijn nog niet lang in gebruik. Daar is vaak minder onderzoek naar gedaan. Andere nanomaterialen zitten al langer in producten. Hiervan weten we beter of een nanomateriaal schadelijk is of niet voor mens en milieu.

Onderzoek naar effecten

Onderzoekers kijken vaak naar de effecten na inademing. Nanodeeltjes zijn namelijk erg klein, en kunnen daardoor diep in de longen doordringen. Of ze daar schade doen hangt af van de stof zelf, maar bijvoorbeeld ook de grootte en vorm. De risico’s van een nanodeeltje kun je niet zomaar afleiden van de risico’s van dezelfde stof in de niet-nanovorm.

Wat doet het RIVM verder?

Het RIVM houdt de resultaten van onderzoek in de gaten. We schrijven over belangrijke of opmerkelijke resultaten in onze Signaleringsbrief. Bijvoorbeeld over titaniumdioxide (zie voedsel), nanozilver, of koolstofnanobuisjes. Ook nemen we deel aan internationale overleggen waar gekeken wordt of een nanomateriaal een risico voor de gezondheid van de mens vormt.