Inclusieve werkomgeving

Mensen maken het RIVM’  is een van vier thema’s van onze strategie RIVM2025 .  Het RIVM streeft ernaar om een inclusieve organisatie zijn. Waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking. 

Trots en betrokken

Het contact tussen RIVM-collega’s is informeel en ongedwongen. RIVM medewerkers zijn zeer trots op hun werk en hun betrokkenheid is groot. Omdat we midden in de maatschappij ons werk doen, vraagt dit een omgevingsgerichte en ondernemende houding. Het RIVM ondersteunt haar medewerkers met diverse leeractiviteiten.

Leren binnen het RIVM

Onze RIVM Academy heeft een breed aanbod opleidingsmogelijkheden voor alle RIVM-ers. Uniek daarvan is dat RIVM-ers ook betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van leeractiviteiten. Daarnaast zijn er regelmatig interessante lezingen in de lunchpauze waar elke RIVM-er zich kan laten bijpraten of inspireren.

Werken aan je wetenschappelijke carrière

Wetenschappelijke carrières bij onze organisatie zijn mogelijk door combinatie-aanstellingen voor hoogleraren die naast hun werk bij het RIVM ook aan een universiteit gebonden zijn. Ook hebben we aanstellingen voor promovendi en kun je naast je werk bij het RIVM als lector verbonden zijn aan een hogeschool.