Inclusieve werkomgeving

Mensen maken het RIVM’  is een van vier thema’s van onze strategie RIVM2025 .  Het RIVM streeft ernaar om een inclusieve organisatie zijn. Waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking. 

Trots en betrokken

Het contact tussen RIVM-collega’s is informeel en ongedwongen. RIVM medewerkers zijn zeer trots op hun werk en hun betrokkenheid is groot. Omdat we midden in de maatschappij ons werk doen, vraagt dit een omgevingsgerichte en ondernemende houding. Het RIVM ondersteunt haar medewerkers met diverse leeractiviteiten.

Leren binnen het RIVM

Onze RIVM Academy heeft een breed aanbod opleidingsmogelijkheden voor alle RIVM-ers. Uniek daarvan is dat RIVM-ers ook betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van leeractiviteiten. Daarnaast zijn er regelmatig interessante lezingen in de lunchpauze waar elke RIVM-er zich kan laten bijpraten of inspireren.

Werken aan je wetenschappelijke carrière

Wetenschappelijke carrières bij onze organisatie zijn mogelijk door combinatie-aanstellingen voor hoogleraren die naast hun werk bij het RIVM ook aan een universiteit gebonden zijn. Ook hebben we aanstellingen voor promovendi en kun je naast je werk bij het RIVM als lector verbonden zijn aan een hogeschool.

Hybride werken

Bij het RIVM is het al jaren mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Het is uiteraard gerelateerd aan het werk wat je doet, maar hybride werken is de norm.  

Video over diversiteit en inclusie

*Muziek speelt*

Floor Boekelman – Wetenschappelijk informatiespecialist:
Inclusiviteit binnen het RIVM betekent voor mij dat je altijd jezelf kan zijn.

Rosanne Fikke – Onderzoeker perceptie, veiligheid en gedrag:
Dat je je veilig voelt.

Vasilis Lemonias – IT-beheerder:
Ondanks een andere culturele achtergrond, je geslacht of nationaliteit, worden je ideeën en sterke kanten serieus genomen.

Sander de Munck – Meetspecialist luchtkwaliteit:
Dat je kijkt hoe je elkaar kan versterken en niet hoe je van elkaar verschilt.

Marion Nijhof – Tekstredacteur:
Iedereen heeft zijn eigen vaardigheden en deskundigheid.
Mijn werk wordt gewaardeerd en ik vind het fijn dat mijn handicap daar geen invloed op heeft.

Floor Boekelman – Wetenschappelijk informatiespecialist:
Ik heb zelf altijd het geluk gehad dat ik binnen mijn afdeling helemaal mezelf kon zijn en dat gun ik iedereen ook heel erg.

April Ranshuijsen – Projectleider diversiteit en inclusie:
Mijn missie is een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen.
Daarom werk ik hier aan bewustwording en goede randvoorwaarden.
Voor mij zou het bijvoorbeeld heel fijn zijn als ik in elk gebouw hier naar een goed toegankelijk toilet kan.

Sicco Louw – Directeur bedrijfsvoering:
Een van de redenen waarom ik bij het RIVM werk is omdat ik heel graag met mensen werk
en heel graag met heel veel verschillende mensen.
Met al die verschillende mensen maken wij het verschil voor Nederland.

Sander de Munck – Meetspecialist luchtkwaliteit:
Bij sollicitaties kan het ook veel opleveren als je kijkt naar diversiteit.
Dan kun je ook meer talent aantrekken.

Rosanne Fikke – Onderzoeker perceptie, veiligheid en gedrag:
Diversiteit en inclusie is ook belangrijk binnen het onderzoek dat wij doen, want we willen dat ons onderzoek ook een afspiegeling is van de samenleving.

Pascale Cheng Tam Hee – Tactisch inkoopadviseur:
Als het RIVM hebben we een voortrekkersrol en die verantwoordelijkheid moeten we ook nemen.

Karin van Doremalen – Voorzitter ondernemingsraad:
Samen, inclusief komen we als RIVM verder.
Het maakt de besluitvorming rijker en om die bewustwording te krijgen vind ik dat we het gesprek hierover met elkaar moeten blijven voeren.

Logo Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Diversiteit en inclusie: wat betekent dit voor jou?
RIVM, 2023.
De zorg voor morgen begint vandaag.

*Muziek speelt en eindigt*