Mensen van 60 jaar en ouder worden sneller en ernstiger ziek van pneumokokken. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad in 2018 mensen van 60 tot 80 te beschermen tegen pneumokokken. Er zijn alleen niet genoeg vaccins om alle mensen van 60 tot en met 79 jaar in één keer uit te nodigen. Dit gebeurt daarom in meerdere jaren. In 2020 is gestart met de oudste groep: mensen  vanaf 73 tot en met 79 jaar.

In het najaar van 2021 ontvangen mensen van 69 tot en met 73 jaar (d.w.z. mensen geboren vanaf 1-1-1948 tot en met 31-12-1952) een uitnodiging voor de pneumokokkenprik.

In de komende jaren wordt de rest van de doelgroep uitgenodigd. Daarbij wordt geprobeerd om elk jaar ongeveer een gelijk aantal deelnemers aan het programma te hebben. Voor dit aantal deelnemers zijn voldoende vaccins beschikbaar en kan de logistiek goed geregeld worden.

Als u niet geboren bent in de periode  vanaf 1948 tot en met 1952, kunt met uw huisarts bespreken of het toch mogelijk is om in 2021 gevaccineerd te worden. Het vaccin is buiten het programma om, beperkt beschikbaar. U kunt daarvoor een recept vragen bij uw huisarts. De kosten van de vaccinatie en de toediening zijn dan voor uw eigen rekening. 

De Gezondheidsraad geeft advies over de doelgroepen voor vaccinaties aan het ministerie voor VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Dit doen ze op basis van de op dat moment beschikbare onderzoeken en inzichten.

In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad dat vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen minder effectief is vanaf de leeftijd van 80 jaar, omdat de afweer dan afneemt. Het Ministerie van VWS heeft dit advies overgenomen in haar besluit.

De uitnodiging voor de pneumokokkenprik is alleen gebaseerd op leeftijd. Er is geen advies om mensen met ziekten zoals diabetes, longziekten en hartziekten te vaccineren in het programma, zoals bij de griepprik.

Er is een aantal specifieke medische risicogroepen zoals mensen met sikkelcelziekte of mensen zonder milt, die ongeacht hun leeftijd ook een pneumokokkenprik krijgen. Dit gebeurt in overleg met hun medisch specialist of huisarts. Dit valt buiten het pneumokokkenvaccinatieprogramma.

De huisarts bepaalt of hij de patiënten voor beide prikken tegelijk uitnodigt. Door mensen tegelijkertijd uit te nodigen voor de pneumokokkenprik en de griepprik hoeft de patiënt in de meeste gevallen maar één keer naar de praktijk te komen. Daarnaast is de organisatie zo makkelijk te combineren. Dit bespaart tijd en kosten.