Er zijn niet genoeg vaccins om alle mensen van 70 tot en met 79 jaar uit te nodigen. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om de oudste leeftijdsgroepen in dat geval voorrang te geven. Daarom worden in najaar 2020 de mensen die geboren zijn in de periode vanaf 1941 tot en met 1947 uitgenodigd voor de pneumokokkenprik.

Dat is op dit moment nog niet bekend. In 2021 komt er een nieuwe hoeveelheid vaccins beschikbaar voor het pneumokokkenvaccinatieprogramma en wordt er door de staatssecretaris  van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekeken aan wie de vaccins dan het beste kunnen worden aangeboden. De Gezondheidsraad zal hierover nog adviseren.

Mensen van 60 jaar en ouder worden sneller en ernstiger ziek van pneumokokken. Daarom adviseerde de Gezondheidsraad in 2018 mensen van 60 tot 80 te beschermen tegen pneumokokken. Er zijn alleen niet genoeg vaccins om alle mensen van 60 tot en met 79 jaar in één keer uit te nodigen. Dit gebeurt daarom in meerdere jaren. In 2020 starten we met de oudste groep: mensen  vanaf 73 tot en met79 jaar.

In de komende jaren wordt de rest van de doelgroep uitgenodigd. Daarbij wordt geprobeerd om elk jaar ongeveer een gelijk aantal deelnemers aan het programma te hebben. Voor dit aantal deelnemers zijn voldoende vaccins beschikbaar en kan de logistiek goed geregeld worden.

Dat is op dit moment nog niet bekend. In 2021 komt er een nieuwe hoeveelheid vaccins beschikbaar voor het pneumokokkenvaccinatieprogramma en wordt door de staatssecretaris van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekeken aan wie de vaccins dan het beste kunnen worden aangeboden. De Gezondheidsraad zal hierover nog adviseren.

Als u niet geboren bent in de periode  vanaf 1941 tot en met 1947, kunt met uw huisarts bespreken of het toch mogelijk is om in 2020 gevaccineerd te worden. Het vaccin is buiten het programma om, beperkt beschikbaar. De kosten van de vaccinatie zijn dan voor uw eigen rekening. En instroom in het programma is op korte termijn niet meer mogelijk.

Op oudere leeftijd vermindert de werking van het afweersysteem. De werkzaamheid van vaccins neemt daarom ook met de leeftijd af. Daardoor geeft vaccinatie bij mensen boven de 80 jaar maar weinig bescherming. Daarom worden mensen van 80 jaar en ouder niet uitgenodigd voor de pneumokokkenprik.

De uitnodiging voor de pneumokokkenprik is alleen gebaseerd op leeftijd. Er is geen advies om mensen met ziekten zoals diabetes, longziekten en hartziekten te vaccineren in het programma, zoals bij de griepprik.

Er is een aantal specifieke medische risicogroepen zoals mensen met sikkelcelziekte of mensen zonder milt, die ongeacht hun leeftijd ook een pneumokokkenprik krijgen. Dit gebeurt in overleg met hun medisch specialist of huisarts. Dit valt buiten het pneumokokkenvaccinatieprogramma.

De huisarts bepaalt of hij de patiënten voor beide prikken tegelijk uitnodigt. Door mensen tegelijkertijd uit te nodigen voor de pneumokokkenprik en de griepprik hoeft de patiënt in de meeste gevallen maar één keer naar de praktijk te komen. Daarnaast is de organisatie zo makkelijk te combineren. Dit bespaart tijd en kosten.

Het kan gebeuren dat u bij de huisarts komt voor de pneumokokkenprik en dat de pneumokokkenprikken op zijn. U kunt dan op dat moment geen pneumokokkenprik krijgen.

In 2020 worden ouderen voor de eerste keer uitgenodigd voor de pneumokokkenprik. Daardoor was moeilijker in te schatten hoeveel prikken nodig zijn. We hebben voor ongeveer 85% van de mensen uit de doelgroep vaccin beschikbaar. In sommige praktijken willen meer mensen een pneumokokkenprik, maar in andere praktijken minder. Sommige huisartsen houden dus prikken over. We adviseren huisartsen daarom om bij collega’s te vragen of er nog vaccins over zijn. Op dit moment lijkt het erop dat er in Nederland voldoende vaccins beschikbaar zijn.

Daarnaast bekijken wij landelijk hoeveel vaccins er over zijn zodat we deze eerlijk kunnen verdelen. In december weten we beter hoeveel vaccins de huisartsen uiteindelijk nodig hebben en hoeveel vaccins er nog over zijn. Waarschijnlijk ontvangt uw huisarts later nog wel nieuwe vaccins. Maar dat is op dit moment nog niet duidelijk. Er wordt door partijen hard gewerkt om de vaccins zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Uw huisarts informeert u wanneer u alsnog een pneumokkenprik kunt halen. 

De pneumokokkenprik beschermt tegen het krijgen van ziekten die worden veroorzaakt door pneumokokken. Pneumokokkenziekte is niet seizoensgebonden. Het is daarom niet erg als u de vaccinatie later krijgt. Ook komt er op dit moment weinig pneumokokkenziekte voor. Dit komt waarschijnlijk door de corona-maatregelen.