Grotere kans op een ernstig verloop van COVID-19

Een groot deel van de Nederlandse bevolking is inmiddels gevaccineerd tegen COVID-19. Vaccinatie beschermt vooral tegen ernstige ziekte. Onder ernstige ziekte verstaan we dat er een ziekenhuisopname nodig is of dat iemand aan de infectie overlijdt.

Er zijn 2 groepen met groter risico op ernstig verloop van de ziekte COVID-19: 

 1. Mensen die  behoren tot een risicogroep door hoge leeftijd of onderliggende aandoening, vooral als ze niet gevaccineerd zijn.
 2. Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuungecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Deze mensen hebben  van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een extra (derde) vaccinatie. Daarna krijgen ze ook nog een boosterprik.

Voor deze mensen gelden aanvullende adviezen om besmetting te voorkomen.

 

Risicogroepen door hoge leeftijd of onderliggende aandoening voor ernstig verloop van COVID-19

Mensen uit onderstaande groepen hebben een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19, vooral als zij niet gevaccineerd zijn. Als u tot een van deze risicogroepen behoort is het extra belangrijk dat u zich laat vaccineren tegen COVID-19 en ook de boosterprik haalt. Door vaccinatie wordt u over het algemeen goed beschermd tegen ernstige ziekte. 

 • Mensen ouder dan 70 jaar Zij hebben een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Bij ouderen loopt de bescherming door vaccinatie wat  sneller terug. Voor deze mensen gelden daarom aanvullende adviezen om besmetting te voorkomen.
 • Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten 
  Het gaat om (één van) de volgende aandoeningen:
  • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
  • Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
  • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie. 
  • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die een bloedziekte hebben.  Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken. 
  • Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 (cluster of differentiation 4) cluster of differentiation 4  cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2. Mensen met ernstige leverziekte. 
  • Mensen met zeer ernstig overgewicht.
  • Mensen met het syndroom van Down.

Voor kinderen geen extra adviezen nodig

Voor de meeste kinderen met een chronische ziekte of aandoening zijn er geen aanvullende adviezen vanwege corona. Als dat wel zo is, zal de kinderarts dat met de ouders bespreken. Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt vaccinatie geadviseerd.
Als een gezinslid van het kind in de risicogroep valt en niet beschermd wordt door vaccinatie, overleg dan met de behandelend specialist van het gezinslid en de schoolleiding en/of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) welke voorzorgsmaatregelen er eventueel nodig zijn om het kind gewoon naar school te laten gaan. 

Risicogroepen waarbij het vaccin mogelijk onvoldoende werkzaam is

Mensen uit onderstaande groepen hebben een ernstige afweerstoornis waardoor zij na twee vaccinaties vaak nog onvoldoende antistoffen opgebouwd hebben tegen COVID-19 en mogelijk niet goed beschermd zijn. Als u tot één van deze risicogroepen behoort, krijgt u van uw specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie. Ook gelden voor u aanvullende adviezen om besmetting met het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat om (één van) de volgende situaties:

 • Na orgaantransplantatie.
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*.
 • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR(carcinogeen effect)-T cel therapie*.
 • Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*.
 • Alle kankerpatiënten (solide tumoren) die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen.
 • Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva.
 • Alle dialysepatiënten.
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de Nederlandse Internisten Vereniging). 
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva: 
  • B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab; 
  • sterk lymfopenie-inducerende medicatie: fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten),
  • cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal); 
  • mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva.
 • Patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is.

* indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.