Op deze pagina vindt u de antwoorden op de vragen die op dit moment het meest over COVID-19 en de pneumokokken(prik) gesteld worden.  

Pneumokokkenziekte en COVID-19

Er zijn mensen die meer risico hebben om COVID-19-, griep- of een pneumokokkeninfectie te krijgen. Dat kan komen door hun leeftijd, door een chronische ziekte, of afgenomen afweer door ziekte of medicijnen. Het is niet bekend hoe groot de kans is dat gelijktijdige (ernstige) infectie voorkomt.

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus helpen ook tegen de verspreiding van pneumokokken.  

 

Niet alle besmettingen met pneumokokken of het coronavirus verlopen (heel) ernstig. Een groot deel van de mensen heeft er geen of weinig last van. Wel zijn er mensen die meer risico hebben op (ernstige) pneumokokkenziekte of ernstiger beloop daarvan. Meestal is dat een longontsteking. Die mensen hebben ook vaak meer risico op een ernstig beloop van COVID-19. Dat kan komen door een hogere leeftijd. Het kan ook komen door een chronische ziekte van hart, longen, nieren of het afweersysteem. 

Als u een pneumokokkenziekte krijgt na een ernstige longontsteking van COVID-19, of andersom, dan kunt u daar erg ziek van zijn. Een nieuwe infectie van een ander virus of bacterie in een al beschadigde long kan dan ernstiger zijn. De herstelfase kan zo extra lang duren of moeizamer zijn.

Er zijn mensen die meer risico hebben om COVID-19-, griep- of een pneumokokkeninfectie te krijgen. Dat kan komen door hun leeftijd, door een chronische ziekte, of afgenomen afweer door ziekte of medicijnen. Het is niet bekend hoe groot de kans is dat gelijktijdige (ernstige) infectie voorkomt.

Pneumokokkenprik en COVID-19

Als u Long-Covid hebt, is vaccinatie met de pneumokokkenprik mogelijk. De pneumokokkenprik kan helpen om pneumokokkenziekte  te voorkomen. Er zijn geen aanwijzingen dat de Long-Covid-klachten erger worden door vaccinatie met de pneumokokkenprik. Dit geldt ook voor de griep- en COVID-19-prik.

Tijdens de besmettelijke periode gaat u in isolatie om te voorkomen dat u anderen besmet. Als u nog in isolatie zit dan kunt u de pneumokokkenprik niet halen. Als u uit isolatie mag en u zich weer goed voelt, kunt u uw pneumokokkenprik halen. Meer informatie over besmettelijkheid en isolatie bij COVID-19.

Heeft u ook koorts? In het algemeen is het advies om de pneumokokkenprik uit te stellen als u koorts heeft. Dit om te voorkomen dat u behalve de koorts  ook nog last krijgt van eventuele bijwerkingen van het vaccin.

Het is verstandig om ook de pneumokokkenprik te halen. De coronavaccinatie beschermt u niet tegen pneumokokken. U krijgt de pneumokokkenprik aangeboden omdat u vanwege uw leeftijd meer kans heeft om ernstig ziek te worden door pneumokokken.