Het RIVM heeft diverse onderzoeken lopen naar de hoeveelheid  radon en thoron  in woningen en gebouwen in Nederland. Dit is belangrijk omdat we willen weten aan hoeveel straling we blootstaan en wat mogelijke risico’s zijn voor de volksgezondheid. Lees meer over de lopende onderzoeken:

Radononderzoek 2022-2023

Radon in grotten en drinkwaterbedrijven 2019-2022

Bekijk de animatie: Wat is radon

still van animatie Wat is radon