Hoe worden TNCOtar, nicotin and carbon monoxide waarden bepaald?

De teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) gehalten in sigaretten worden bepaald door een rookmachine een sigaret te laten afroken volgens een vaststaande methode. In Nederland en de rest van de EUEuropean Union wordt hiervoor de zogenaamde ISOInternational Organization of Standardization methode gebruikt, zoals voorgeschreven door de Europese Commissie. Op deze manier kan worden gecontroleerd of producten de maximaal toegestane hoeveelheden TNCO niet overschrijden, en kunnen producten met elkaar vergeleken worden. Sigarettenrook mag maximaal 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide bevatten bij het afroken volgens de ISO methode.

Nadelen van de ISO methode

De metingen met de ISO methode geven echter geen accuraat beeld van de hoeveelheid TNCO die rokers daadwerkelijk binnen krijgen. Dit komt onder andere doordat bij de ISO methode de ventilatiegaatjes niet worden afgedekt, terwijl rokers deze gaatjes wel (gedeeltelijk) dicht houden met hun vingers of lippen. De gemeten TNCO gehalten zijn daardoor lager dan de gehalten die rokers binnen krijgen.

De alternatieve meetmethode

Er bestaat een alternatieve methode waarmee de TNCO gehalten die een roker binnenkrijgt beter benaderd worden, namelijk de Canadian Intense (CICanadian Intense) methode. Bij deze methode neemt de rookmachine trekjes met een groter volume sneller achter elkaar en worden de ventilatiegaatjes in de filter afgeplakt (zie tabel). Bij metingen met de CI methode liggen de TNCO waarden van sigaretten hoger dan bij metingen met de ISO methode.

 

Testsigaret met ventilatiegaatjes

Figuur. Een testsigaret in de rookmachine.
Tussen de rode lijntjes loopt een rij ventilatiegaatjes. Bij het afroken volgens de ISO methode blijven deze gaatjes open, bij het afroken volgens de CI methode worden de gaatjes afgeplakt.

 

 

Tabel. Specifieke kenmerken van de ISO methode en Canadian Intense methode, die gebruikt worden voor het afroken van sigaretten met een rookmachine. De onderste regel geeft een indicatie van het rookgedrag van een gemiddelde roker.

  Duur van een trekje Tijd tussen trekjes Volume van een trekje Blokkering van ventilatie in filter
ISO methode 2 secStoffen Expertise Centrum 60 sec 35 ml      0 %

(niet afgeplakt)

Canadian Intense methode 2 sec 30 sec 55 ml 100 %

(volledig afgeplakt)

Gemiddelde roker 1,4 sec 33 sec 53 ml

  50 %

(door vingers en lippen)

 

Verschil TNCO waarden met en zonder gaatjes in de filter

De aanwezigheid van filterventilatie zorgt voor verdunning van de rook en daarmee de geïnhaleerde concentratie nicotine. Om toch de gewenste hoeveelheid nicotine binnen te krijgen past de roker zijn gedrag aan en gaat afhankelijk van de mate van filterventilatie bijvoorbeeld dieper, langer of vaker inhaleren, of zelfs meer sigaretten roken.

Bij het afroken volgens een intensere rookmethode of het afsluiten van ventilatiegaatjes komen er grotere hoeveelheden schadelijke stoffen in de rook terecht. De toename is voor elke stof verschillend omdat het verbrandingsproces wordt beïnvloed door de extra aangezogen lucht. Per mg nicotine wordt de roker daarmee blootgesteld aan hogere concentraties van bijvoorbeeld teer, koolmonoxide, acetaldehyde en acroleïne. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid omdat ze giftig, kankerverwekkend en/of verslavend zijn.

 

Figuur. De hoeveelheid nicotine bepaald door een rookmachine met de ISO methode, vergeleken met de hoeveelheid nicotine die een roker daadwerkelijk binnen krijgt (gebaseerd op Jarvis et al. 2001). De tabak bevat in alle sigaretten dezelfde hoeveelheid nicotine, maar de hoeveelheid filterventilatie beïnvloedt de waarden die de rookmachine meet. Meer filterventilatie leidt tot lagere waarden, terwijl de hoeveelheid nicotine die een roker binnen krijgt gelijk blijft. Een roker haalt dus uit een ‘lichte’ sigaret net zoveel nicotine als uit een ‘zware’ sigaret door zijn gedrag aan te passen.

Wat betekent dit voor uw sigaret?

In de databank van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staan TNCO waarden die door fabrikanten zijn aangeleverd, van sigaretten die in 2015 op de Nederlandse markt verkrijgbaar waren. Sigaretten met lage TNCO waarden hebben over het algemeen meer filterventilatie en worden door de media aangehaald als ‘sjoemelsigaret’. De TNCO waarden geven eerder een indicatie van de hoeveelheid ventilatie in de filters dan van de hoeveelheid schadelijke stoffen die een roker binnen krijgt.

Video Filterventilatie

(Beeldtitel: Filterventilatie in sigaretten. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Wist u dat bijna alle sigaretten minuscule gaatjes hebben in het filterpapier?
WALTHER KLERX: Bij sommige sigaretten kun je deze gaatjes met het blote oog zien.
Bij andere sigaretten moet je deze onder een microscoop bekijken.
Door deze gaatjes wordt extra lucht aangezogen door de roker en door de rookmachine.
REINSKJE TALHOUT: We gebruiken deze rookmachine om de teer-, nicotine- en koolmonoxide-emissies van verschillende producten met elkaar te kunnen vergelijken.
In Europa hebben we afgesproken dat we daarvoor de zogenaamde ISO-methode gebruiken.
Het kenmerk van de ISO-methode is dat de filtergaatjes openblijven tijdens de meting.
Maar een echte roker wil een bepaalde hoeveelheid nicotine binnenkrijgen omdat de roker nicotineverslaafd is.
Dus gaat de roker z'n gedrag aanpassen.
De roker gaat meer trekjes nemen, gaat dieper inhaleren en houdt ook met lippen of vingers de filtergaatjes deels dicht.
VOICE-OVER: Daarom wordt voor het onderzoek ook het Canadian Intense-protocol gebruikt waarbij de filtergaatjes worden afgeplakt.
TALHOUT: Dit geeft een beter beeld van wat een echte roker binnenkrijgt.
In de ISO-methode wordt iedere minuut een trekje genomen van 35 milliliter.
In het Canadian Intense-protocol wordt iedere halve minuut een trekje genomen van 55 milliliter.
KLERX: We kunnen nu aan de hand van het filter zien wat het effect is van de verschillende methoden.
Met de ISO-methode is het filter het lichtst en krijg je dus minder componenten binnen dan met de Canadian Intense-methode. Dat betekent dus dat als je vaker en met een groter volume een trekje neemt en de gaatjes afplakt dat je meer schadelijke componenten binnenkrijgt dan wanneer je dit niet doet.
Gaatjes in een filter maken een sigaret dus niet minder schadelijk.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt lichtblauw met wit. Beeldtekst: Meer weten over filterventilatie in sigaretten? Kijk op: rivm.nl/filterventilatie. Een productie van het RIVM, copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG