Tabaksaccessoires zijn producten die zelf geen tabak of nicotine bevatten, maar die wel in combinatie met tabaksproducten worden gebruikt. Het zijn vooral producten die smaak toevoegen (smaakaccessoires) en producten met een claim dat ze schadelijke stoffen weghalen uit de rook (filteraccessoires).

Smaakaccessoires

Van alle rokers gebruikt 9 procent een smaakaccessoire. Voorbeelden van smaakaccessoires zijn druppels, sprays en kaartjes die een smaak afgeven wanneer ze worden toegevoegd aan tabak. Ook zijn er filterhulzen en vloeipapier met smaak, die gebruikt kunnen worden bij het rollen van shag. Met de smaakaccessoires spelen fabrikanten in op de aantrekkelijkheid van smaken, zeker sinds het verbod op sigaretten en shag met een andere smaak dan tabak. Zo geeft 28 % van de gebruikers van smaakaccessoires aan deze te gebruiken omdat mentholsigaretten niet meer te koop zijn. Menthol en andere smaken maken roken aantrekkelijk voor jonge en beginnende rokers.

Filteraccessoires

Ruim 4 procent van de rokers gebruikt accessoires waarvan geclaimd wordt dat ze schadelijke stoffen weghalen uit sigarettenrook. Zij verwachten dat deze accessoires roken minder schadelijk maken. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sommige filters zorgen voor een lagere hoeveelheid TNCO tar, nicotin and carbon monoxide (tar, nicotin and carbon monoxide) in de rook. Het is echter niet duidelijk of deze verlaging betekent dat het product minder schadelijk is. De gebruiker zou ook meer kunnen gaan roken, omdat de smaak van de rook milder wordt of omdat de nicotinebehoefte niet wordt bevredigd.

Geen verbod op tabaksaccessoires

Alle accessoires maken roken aantrekkelijker, maar het is niet duidelijk of hierdoor meer mensen gaan roken of minder mensen stoppen met roken. Tabaksaccessoires zijn op dit moment in Nederland niet verboden. Ze vallen niet onder de Europese tabaksproductenrichtlijn en de Tabaks- en rookwarenwet. In Litouwen, België en Denemarken zijn (smaak)accessoires wel verboden via aanvullende nationale wetgeving.

Het RIVM stelt voor om promotie en verkoop van tabaksaccessoires te reguleren om bekendheid en gebruik te verminderen. Dat kan door de reclame te beperken en de verkoop van accessoires alleen toe te staan in speciaalzaken. Daarnaast adviseren we om claims te verbieden omdat ze rokers op het verkeerde been zetten. Roken is altijd schadelijk. Hierdoor neemt de aantrekkelijkheid van deze producten af. Dat leidt mogelijk tot minder rokers.