Leveranciers van tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen dienen informatie aan te leveren over hun producten.

De Tabaks- en rookwarenwet verplicht producenten en importeurs (leveranciers) om informatie te verstrekken aan de Europese Commissie en de Nederlandse overheid. De basis voor deze wet zijn de regels uit de Europese Tabaksproducten Richtlijn (TPDTobacco Products Directive) en het WHO Kaderverdrag voor tabaksontmoediging (FCTCFramework Convention on Tobacco Control). Daarnaast heeft Nederland aanvullende regels over bijvoorbeeld limieten van TNCOtar, nicotin and carbon monoxide waarden in shag opgenomen. Leveranciers moeten de informatie indienen in de Common Entry Gate van de Europese Unie, het EUEuropean Union -CEG systeem. De overheid gebruikt deze informatie onder andere om meer inzicht te krijgen in de producten op de Nederlandse markt en voor publieksvoorlichting.

Organisaties betrokken bij de Tabaks- en rookwarenwet

  • Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) maakt beleid en wetgeving.
  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verzamelt en verwerkt de informatie.
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) handhaaft de Tabaks- en rookwarenwet.

Meer informatie

  • De rijksoverheid: Roken.
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA: Roken en tabak
  • De Europese Commissie: EU-CEG.
  • De Europese Tabaksproducten Richtlijn 2014/40/EU: TPD
  • Het WHO Kaderverdrag voor tabaksontmoediging: FCTC

Vragen?