Tabak verhitten is een manier om tabak te gebruiken. Hierbij wordt een tabaksstick of losse tabak in een apparaat gedaan en verhit via een verwarmingselement. De gebruiker inhaleert de stoffen die op deze manier vrijkomen. Wat een gebruiker precies inademt, hangt af van het gebruikte apparaat, de instellingen van het apparaat en het tabaksproduct. Voor losse tabak of sigaretten worden ook andere apparaten gebruikt die oorspronkelijk bedoeld zijn om kruidenmengsels te verhitten.

Gezondheidsrisico's

Het gebruik van verhitte tabak is schadelijk voor de gezondheid, maar waarschijnlijk minder schadelijk dan het roken van een tabakssigaret. Bij het verhitten van tabak komen kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen vrij. Sommige stoffen irriteren of beschadigen de luchtwegen. De gebruiker krijgt van verhitte tabak minder kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen binnen dan van sigaretten. Dat betekent echter niet dat het gezondheidsrisico in dezelfde mate lager is. Ook een kleine hoeveelheid kankerverwekkende stof kan kanker veroorzaken. Daarnaast bevat de rook van verhitte tabak juist een grotere hoeveelheid van sommige schadelijke stoffen dan de rook van een sigaret.

Verhitte tabak is verslavend

Doordat er nicotine vrijkomt, is verhitte tabak ook een verslavend product. De hoeveelheid nicotine hangt af van het gebruikte apparaat. Bij sommige apparaten komt het nauwelijks vrij. Deze producten zijn niet minder schadelijk, maar ze bevredigen minder snel de nicotinebehoefte van een roker. Het risico bestaat daardoor dat de roker daarom meer verhitte tabak zal gaan roken, of naast verhitte tabak gewone sigaretten blijft roken.