Het RIVM is internationaal een belangrijk onderzoeksinstituut op het gebied van tabaks- en nicotineproducten en gezondheidsbescherming. Het onderzoekt de aantrekkelijkheid, verslavendheid en schadelijkheid van deze producten en levert informatie die helpt het gebruik ervan te ontmoedigen. Deze informatie draagt bij aan wereldwijde, Europese en landelijke wet- en regelgeving over tabaks- en nicotineproducten.

Internationale samenwerking

Het RIVM werkt wereldwijd samen met veel verschillende organisaties die verbonden zijn aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)). De WHO heeft het RIVM aangewezen als Collaborating Centre for Tobacco Product Regulation and Control. Het RIVM onderzoekt hiervoor hoe nieuwe tabaks- en nicotineproducten kunnen worden gereguleerd en geeft daarover adviezen. Ook is het RIVM een van de leidende laboratoria binnen een internationaal WHO-netwerk van tabakslaboratoria (TobLabNet Tobacco Laboratory Network (Tobacco Laboratory Network)) en lid van een WHO-studiegroep met vooraanstaande wetenschappers (TobReg Tobacco Product Regulation (Tobacco Product Regulation)). Voor het laboratoriumnetwerk helpt het RIVM methodes te ontwikkelen om chemische stoffen in tabaksproducten en rook te analyseren. De studiegroep TobReg draagt via onderzoek en aanbevelingen bij aan de regelgeving over tabaks- en nicotineproducten. Al deze activiteiten komen voort uit een kaderverdrag over tabaksontmoediging dat de WHO wereldwijd met 170 partijen heeft afgesloten, waaronder de Europese Unie.

Bijdrage Europese Richtlijn tabaksproducten

Binnen Europa werkt het RIVM met andere Europese instituten samen om de Europese wet- en regelgeving rondom tabaks- en nicotineproducten door te voeren. Dit gebeurt vanuit een Europees samenwerkingsverband: de Joint Action on Tobacco Control. De Europese wet- en regelgeving rondom deze producten (Europese Richtlijn 2014/40/EU Europese Unie (Europese Unie)) is ook opgenomen in de Nederlandse Tabaks- en Rookwarenwet. Het doel is de gezondheid van burgers te beschermen en de wetgeving binnen de Unie te harmoniseren. De Europese Richtlijn verplicht fabrikanten van tabaks- en nicotineproducten onder andere om informatie in te dienen over de producten die zij in iedere Europese lidstaat op de markt hebben. Het RIVM analyseert deze informatie, om bijvoorbeeld te achterhalen welke schadelijke en verslavende stoffen zijn toegevoegd aan deze producten.

Samenwerking met gezondheidsinstituten en universiteiten

Het RIVM heeft veel contact met andere gezondheidsinstituten in de wereld, zoals de Food and Drug Administration (FDA Food and Drug Administration  (Food and Drug Administration )) in de Verenigde Staten en Health Canada. Met hen wisselt het RIVM informatie uit over landelijke trends in tabaks- en nicotineproducten en wetgeving. Ook doet het RIVM met hen wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar smaken in e-sigaretten. Verder werkt het RIVM samen met andere internationale experts en onderzoeksgroepen op het gebied van tabaks- en nicotineproducten.