Alle producten

Waar moet de informatie worden ingediend?

Producenten en importeurs moeten hun informatie invoeren het EU Europese Unie (Europese Unie) Common Entry Gate Systeem (EU-CEG).

Wie mag de informatie indienen?

 • De importeur is verantwoordelijk voor het indienen van de informatie voor de producten die hij in de handel brengt.
 • De importeur dient te regelen dat hij en zijn producten herkenbaar in het EU Europese Unie (Europese Unie)-CEG-systeem staan. Hiervoor zijn twee opties:
  • De importeur dient zelf de informatie in.
  • De importeur laat de producent voor hem indienen. In dit geval moet de relatie worden ingevuld. Dat kan bijvoorbeeld in het veld “Indiener heeft aangesloten onderneming” (als de producent een aandeel heeft in het bedrijf van de importeur) of het veld “Indiener wijst inbrenger aan”.

Wanneer moet de informatie worden ingediend?

 • Voor tabaksproducten: een maand voordat een nieuw of gewijzigd product in de handel wordt gebracht in Nederland. Voor een serie producten is de termijn vier maanden.
 • Voor nieuwsoortige tabaksproducten: zes maanden voordat het product in de handel wordt gebracht in Nederland.
 • Voor de voor roken bestemde kruidenproducten: een maand voordat een nieuw of gewijzigd product in de handel wordt gebracht in Nederland. Voor een serie producten is de termijn vier maanden.
 • Voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen - met en zonder nicotine - : zes maanden voordat het product in de handel wordt gebracht in Nederland. Voor elke substantiële verandering van het product wordt een nieuwe indiening gedaan.
 • Gegevens over de verkoop van producten in het voorgaande jaar: jaarlijks (uiterlijk op 15 juni).
 • Alle beschikbare interne en externe informatie over voorkeuren van consumentengroepen, wijze van verkoop van de producten en samenvattingen van eventuele marktonderzoeken: binnen een redelijke termijn nadat zij bij de producent of importeur bekend zijn geworden. Bij een redelijke termijn moet gedacht worden aan 2 maanden.

Wie verwerkt de informatie?

Het RIVM verzamelt de informatie uit het EU Europese Unie (Europese Unie)-CEG voor de Minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en verwerkt de ingevulde informatie.

Hoe wordt bekend gemaakt of de informatie juist is en de producten op de Nederlandse markt verkocht mogen worden?

 • Het EU Europese Unie (Europese Unie)-CEG-systeem geeft de indiener een bevestiging dat de informatie succesvol is geregistreerd.
 • Producten worden niet goed- of afgekeurd.
 • Het RIVM geeft geen bevestiging van genotificeerde producten.
 • Daarom is voor dit doel geen lijst met de genotificeerde producten beschikbaar.

Wat zijn de kosten per product (retributies)?

Voor indieningen van data in EU Europese Unie (Europese Unie)-CEG hoeven sinds 1 januari 2024 geen retributies meer te worden betaald. Voor TNCO tar, nicotin and carbon monoxide (tar, nicotin and carbon monoxide) metingen blijven de huidige retributietarieven gelden. Informatie over de Nederlandse tarieven vindt u op de website van de NVWA.

Wat moet worden ingevuld als een veld niet van toepassing is?

Het ontwikkelteam van de EU Europese Unie (Europese Unie)-CEG adviseert om “0” in te vullen als een veld niet van toepassing is bij een bepaald (onderdeel van een) product.

Waar kunnen vragen worden gesteld over tabaks- en rookwaren die niet over de indiening van informatie gaan?

Dergelijke vragen kunt u stellen via de website Vraag stellen aan de NVWA.

E-sigaretten

Welke smaakstoffen zijn toegestaan in e-sigaretten?

Informatie over het verbod op smaakstoffen in e-sigaretten staat in Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met de regulering van smaken voor e-sigaretten.

Wanneer gaat het smaakjesverbod voor e-sigaretten in en wat is de uitverkooptermijn?

Informatie over het smaakjesverbod en de uitverkooptermijn staat op de website van de overheid en de NVWA.

Wat zijn de regels voor e-sigaretten zonder nicotine?

Voor e-sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine gelden, waar mogelijk, dezelfde regels als voor e-sigaretten en navulverpakkingen met nicotine.

Zie voor meer informatie hierover de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), Rapportageverplichting producenten, importeurs, groothandelaren.

Waar is meer informatie te vinden over regelgeving van e-sigaretten?

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit),
E-sigaretten en navulvloeistoffen.

Nieuwsoortige tabaksproducten

Moeten apparaten voor nieuwsoortige tabaksproducten worden aangemeld in EU-CEG?

Het apparaat zelf hoeft niet te worden aangemeld in EU Europese Unie (Europese Unie)-CEG. Bij het aanmelden van het nieuwsoortig tabaksproduct moet o.a. wel een gedetailleerde beschrijving van het product en de gebruiksaanwijzing worden meegestuurd.

Waar moeten nieuwsoortige tabaksproducten naartoe worden gestuurd?

Producenten en importeurs zijn verplicht om een exemplaar van het nieuwsoortig tabaksproduct en het eventueel daarbij benodigde hulpmiddel aan het RIVM toe te zenden. Dit dient tegelijkertijd te worden gedaan met de indiening van informatie in het EU Europese Unie (Europese Unie)-CEG systeem. Het RIVM ontvangt deze gegevens en producten namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het adres waar de producten naartoe gestuurd kunnen worden is:
Directeur Volksgezondheid en Zorg ( V&Z Volksgezondheid en Zorg (Volksgezondheid en Zorg) Volksgezondheid en Zorg )
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven