Op deze pagina staan gegevens van tabaksproducten, e-sigaretproducten en kruidenrookproducten. Deze gegevens hebben fabrikanten en importeurs opgegeven in een online systeem, de Europese Common Entry Gate ( EU Europese Unie (Europese Unie)-CEG).

Reden van publicatie

Fabrikanten en importeurs van tabaksproducten, e-sigaretproducten en kruidenrookproducten moeten informatie opgeven over hun producten. Dat moeten zij doen aan de landen waarin zij die producten in de handel willen brengen. Deze verplichting uit de Europese Tabaksproductenrichtlijn (TPD) is in de Nederlandse wet geïmplementeerd in het Tabaks- en rookwarenbesluit. In Nederland verzamelt RIVM die informatie uit het EU-CEGDe Minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaf in een Kamerbrief aan dat RIVM de informatie moet publiceren op haar website. Met deze publicatie voldoet Nederland aan de wettelijke verplichting.

Welke gegevens zijn er?

U vindt hier gegevens over elk merk en type product dat is aangemeld voor de Nederlandse markt. Dat zijn o.a. namen en hoeveelheden van stoffen die zijn toegevoegd en wat hun functie is.

Niet alle informatie die producenten moeten opgeven in het EU Europese Unie (Europese Unie)-CEG staat op deze website. Vertrouwelijke informatie uit het EU-­CEG is niet gepubliceerd, zoals de TPD ook voorschrijft. Een Europese werkgroep, de Joint Action on Tobacco Control (JATC), heeft uitgewerkt welke gegevens vertrouwelijk zijn. Dat staat in het rapport WP5– D5.1 Report on what data is public and nonconfidential in EU-CEG(PDF).

Disclaimer

De gepubliceerde informatie bestaat uit gegevens die de fabrikanten en importeurs van de producten hebben opgegeven. RIVM heeft deze informatie niet aangepast voor publicatie. RIVM kan daarom de inhoud of juistheid ervan niet garanderen.

De publicatie op deze website bevestigt NIET dat de gegevens aan de wet voldoen. Ook bevestigt deze publicatie NIET dat de gerapporteerde producten in de handel mogen worden gebracht.

Gegevens

De lijsten van genotificeerde producten zijn weergegeven per producttype (status: 01/04/2024).

Ingediende informatie over shag

Ingediende informatie over andere producten

(Producten op de markt gebracht voor 19 mei 2014, niet vallend onder een van de andere categorieën)

Uitleg files

De informatie is in het Engels opgegeven. De vertaling van de kopteksten: