Roken is slecht voor de gezondheid. Het is veruit de belangrijkste leefstijlfactor waardoor mensen ziek worden of overlijden; nog belangrijker dan ongezonde voeding of te weinig bewegen.

Grootste risico voor de volksgezondheid

In Nederland overlijden elk jaar bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Een roker leeft gemiddeld 5 tot 10 jaar korter dan een niet-roker. Bijna een kwart van de Nederlanders (22 procent) rookt weleens en 16 procent rookt dagelijks. Onder studenten van 16-18 jaar rookt 18 procent dagelijks. (ref: VZinfo)

Groter risico op veel aandoeningen en klachten

Roken verhoogt vooral het risico op allerlei vormen van kanker. Maar ook op andere ernstige aandoeningen, zoals longaandoeningen, hart- en vaatziekten, maagzweren en de ziekte van Crohn (ref: VZinfo). Bovendien kan roken een ongunstig effect hebben op het verloop van een ziekte. Het versnelt bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose de overgang naar een volgende ziektefase.

Verslavend

Roken is verslavend, vooral door de stof nicotine. Nicotine zit van nature in tabaksbladeren en dus ook in tabak. Het zorgt ervoor dat een roker blijft verlangen naar een nieuwe sigaret. Nicotine wordt opgenomen in het bloed en verspreidt zich snel naar de hersenen. Daar zorgt het korte tijd voor een prettig gevoel. Om dat prettige gevoel te blijven houden, moet een roker steeds weer een nieuwe sigaret opsteken, met alle gezondheidsrisico’s die daarbij horen.

Gezondheidsrisico’s verschillen per tabaksproduct

Niet alle tabaksproducten hebben dezelfde gezondheidsrisico’s. Die hangen af van de manier waarop je tabak gebruikt (roken, dampen, kauwen) en van de stoffen die vrijkomen. Sommige producten zijn waarschijnlijk minder schadelijk, zoals verhitte tabak en e-sigaretten. Maar in álle tabaksproducten zitten schadelijke stoffen. Elk tabaksproduct is dus ongezond bij langdurig gebruik.

Meer feiten en cijfers over roken in relatie tot de volksgezondheid zijn te vinden op de RIVM-website Volksgezondheidenzorg.info. Hier staat onder andere hoeveel mensen er roken in Nederland, hoe dat regionaal en internationaal verschilt en wat de kosten van roken zijn voor de Nederlandse samenleving. Ook staan er cijfers over het aantal sterfgevallen als gevolg van roken.

www.ikstopnu.nl
Stoppen met roken wordt verbeeld door twee handen die een sigaret doormidden breken met op de achtergrond vaag een gezicht

Hulp nodig bij stoppen met roken?